Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SRI SATYA SAIBABA NAMAVALI

 1. Om sri sayi satyasayibabaya namah
 2. Om sri sayi satyasvarupaya namah
 3. Om sri sayi satyadharmaparayanaya namah
 4. Om sri sayi varadaya namah
 5. Om sri sayi satpurusaya namah
 6. Om sri sayi satyagunatmane namah
 7. Om sri sayi sadhuvardhanaya namah
 8. Om sri sayi sadhujanaposanaya namah
 9. Om sri sayi sarvajnaya namah
 10. Om sri sayi sarvajanapriyaya namah
 11. Om sri sayi sarvasaktimurtaye namah
 12. Om sri sayi sarvesaya namah
 13. Om sri sayi sarvasangaparityagine namah
 14. Om sri sayi sarvantaryamine namah
 15. Om sri sayi mahimatmane namah
 16. Om sri sayi mahesvarasvarupaya namah
 17. Om sri sayi parthigramodbhavaya namah
 18. Om sri sayi parthiksetranivasine namah
 19. Om sri sayi yasahkayasirdivasine namah
 20. Om sri sayi adipalli somappaya namah
 21. Om sri sayi bharadvajarsigotraya namah
 22. Om sri sayi bhaktavatsalaya namah
 23. Om sri sayi apantaratmane namah
 24. Om sri sayi avataramurtaye namah
 25. Om sri sayi sarvabhayanivarine namah
 26. Om sri sayi apastambasutraya namah
 27. Om sri sayi abhayapradayakaya namah
 28. Om sri sayi ratnakarabhavaya namah
 29. Om sri sayi abhesaktyavataraya namah
 30. Om sri sayi sankaraya namah
 31. Om sri sayi sirdi sayi murtaye namah
 32. Om sri sayi dvarakamayivasine namah
 33. Om sri sayi citraviharine namah
 34. Om sri sayi saktipradaya namah
 35. Om sri sayi saranagatatranaya namah
 36. Om sri sayi anandaya namah
 37. Om sri sayi anandadaya namah
 38. Om sri sayi artatranaparayanaya namah
 39. Om sri sayi anathanathaya namah
 40. Om sri sayi asahayyasahayyaya namah
 41. Om sri sayi lokabandhavaya namah
 42. Om sri sayi lokaraksaparayanaya namah
 43. Om sri sayi lokanathaya namah
 44. Om sri sayi dinajanaposanaya namah
 45. Om sri sayi murtitrayasvarupaya namah
 46. Om sri sayi muktipradaya namah
 47. Om sri sayi kalusaviduraya namah
 48. Om sri sayi karunakaraya namah
 49. Om sri sayi sarvadharaya namah
 50. Om sri sayi hrdayavasine namah
 51. Om sri sayi punyaphalapradaya namah
 52. Om sri sayi sarvapapaksayakaraya namah
 53. Om sri sayi sarvaroganivarine namah
 54. Om sri sayi sarvabadhaharaya namah
 55. Om sri sayi anantanutakartrne namah
 56. Om sri sayi adipurusaya namah
 57. Om sri sayi adisaktaye namah
 58. Om sri sayi aparupasaktine namah
 59. Om sri sayi avyaktarupine namah
 60. Om sri sayi kamakrodhadhvamsine namah
 61. Om sri sayi kanakambaradharine namah
 62. Om sri sayi adbhutacaryaya namah
 63. Om sri sayi apadbandhavaya namah
 64. Om sri sayi prematmane namah
 65. Om sri sayi premamurtaye namah
 66. Om sri sayi premapradaya namah
 67. Om sri sayi priyaya namah
 68. Om sri sayi bhaktapriyaya namah
 69. Om sri sayi bhaktamandaraya namah
 70. Om sri sayi bhaktaviharaya namah
 71. Om sri sayi bhaktajdayalayaya namah
 72. Om sri sayi bhaktaparadhinaya namah
 73. Om sri sayi bhaktijnanapradipaya namah
 74. Om sri sayi bhaktijnanapradaya namah
 75. Om sri sayi sujnadarsakaya namah
 76. Om sri sayi jnanasvarupaya namah
 77. Om sri sayi gitabodhakaya namah
 78. Om sri sayi jnanasiddhidaya namah
 79. Om sri sayi sundararupaya namah
 80. Om sri sayi punyapurusaya namah
 81. Om sri sayi phalapradaya namah
 82. Om sri sayi purusottamaya namah
 83. Om sri sayi puranapurusaya namah
 84. Om sri sayi atitaya namah
 85. Om sri sayi kalatitaya namah
 86. Om sri sayi siddhirupaya namah
 87. Om sri sayi siddhasankalpaya namah
 88. Om sri sayi arogyapradaya namah
 89. Om sri sayi annavastradaya namah
 90. Om sri sayi samsamakaraya namah
 91. Om sri sayi sarvabhistapradaya namah
 92. Om sri sayi kalyanagunaya namah
 93. Om sri sayi karmadhvamsine namah
 94. Om sri sayi sadhusobhitaya namah
 95. Om sri sayi sarvamatasammataya namah
 96. Om sri sayi sadhusaparisodhakaya namah
 97. Om sri sayi sadhasthapakaya namah
 98. Om sri sayi sakalasamsayaharaya namah
 99. Om sri sayi sakalatattvabodhakaya namah
 100. Om sri sayi yogisvaraya namah
 101. Om sri sayi yogindravanditaya namah
 102. Om sri sayi sarvamangalakaraya namah
 103. Om sri sayi sarvasiddhipradaya namah
 104. Om sri sayi apannivarine namah
 105. Om sri sayi artiharaya namah
 106. Om sri sayi santamurtaye namah
 107. Om sri sayi sulabhaprasannaya namah
 108. Om sri sayi srisatyasayibabaya namah

Write Your Comment