Shiva Panchakshari Stotram in English

naagEndrahaaraaya trilOchanaaya
bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya |
nityaaya Suddhaaya digambaraaya
tasmai “na” kaaraaya namaH Sivaaya || 1 ||

mandaakinee salila chandana charchitaaya
nandeeSvara pramathanaatha mahESvaraaya |
mandaara mukhya bahupuShpa supoojitaaya
tasmai “ma” kaaraaya namaH Sivaaya || 2 ||

Sivaaya gauree vadanaabja bRunda
sooryaaya dakShaadhvara naaSakaaya |
Sree neelakaNThaaya vRuShabhadhvajaaya
tasmai “Si” kaaraaya namaH Sivaaya || 3 ||

vaSiShTha kumbhOdbhava gautamaarya
muneendra dEvaarchita SEkharaaya |
chandraarka vaiSvaanara lOchanaaya
tasmai “va” kaaraaya namaH Sivaaya || 4 ||

yagnya svaroopaaya jaTaadharaaya
pinaaka hastaaya sanaatanaaya |
divyaaya dEvaaya digambaraaya
tasmai “ya” kaaraaya namaH Sivaaya || 5 ||

panchaakSharamidaM puNyaM yaH paThEcChiva sannidhau |
SivalOkamavaapnOti SivEna saha mOdatE ||

Author: Shankaracharya

Shiva Panchakshari Stotram in Other Languages

Write Your Comment