Shiva Panchakshari Stotram in Hindi | शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम

Shiva Panchakshari Stotram in Hindi, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Hindi… शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva […]

Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit

Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in […]

Shiva Panchakshari Stotram in Bengali

Shiva Panchakshari Stotram in Bengali, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Bengali… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Bengali […]

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil […]

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam […]

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada […]

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati […]

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu […]

Shiva Panchakshari Stotram in Oriya

Shiva Panchakshari Stotram in Oriya, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Oriya… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Oriya […]

Omkara Bindu Samyuktam Shiva Stotram Lyrics, Shiva Panchakshari by Adi Shankara Bhagavatpada

‘Omkara Bindu samyuktham’ is a prayer dedicated to Lord Shiva. This stotram signifies Lord Shiva with Omkara, the sacred symbol of Hinduism. Sometimes it is also known as Shiva Panchakshari Stotram. ‘Omkara Bindu Samyuktam’ (Shiva Panchakshari Stotram) was written by Shri Adi Shankara Bhagavatpada (AdiShankaracharya). Omkaram bindu samyuktam nityam dhyayanti yoginah Kamadam mokshadam chaiva Omkaraya […]

Shiva Panchakshari Stotram in English

naagEndrahaaraaya trilOchanaaya bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya | nityaaya Suddhaaya digambaraaya tasmai “na” kaaraaya namaH Sivaaya || 1 || mandaakinee salila chandana charchitaaya nandeeSvara pramathanaatha mahESvaraaya | mandaara mukhya bahupuShpa supoojitaaya tasmai “ma” kaaraaya namaH Sivaaya || 2 || Sivaaya gauree vadanaabja bRunda sooryaaya dakShaadhvara naaSakaaya | Sree neelakaNThaaya vRuShabhadhvajaaya tasmai “Si” kaaraaya namaH Sivaaya || 3 || […]