Shiva Panchakshari Stotram in Hindi | शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम

Shiva Panchakshari Stotram in Hindi, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Hindi… शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva […]

Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit

Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in […]

Shiva Panchakshari Stotram in Bengali

Shiva Panchakshari Stotram in Bengali, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Bengali… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Bengali […]

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil […]

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam […]

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada […]

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati […]

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu […]

Shiva Panchakshari Stotram in Oriya

Shiva Panchakshari Stotram in Oriya, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Oriya… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Oriya […]

Shiva Panchakshari Stotram in English

naagEndrahaaraaya trilOchanaaya bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya | nityaaya Suddhaaya digambaraaya tasmai “na” kaaraaya namaH Sivaaya || 1 || mandaakinee salila chandana charchitaaya nandeeSvara pramathanaatha mahESvaraaya | mandaara mukhya bahupuShpa supoojitaaya tasmai “ma” kaaraaya namaH Sivaaya || 2 || Sivaaya gauree vadanaabja bRunda sooryaaya dakShaadhvara naaSakaaya | Sree neelakaNThaaya vRuShabhadhvajaaya tasmai “Si” kaaraaya namaH Sivaaya || 3 || […]