Shiva Panchakshari Stotram in Hindi | शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम

Shiva Panchakshari Stotram in Hindi, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Hindi… शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva […]

Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit

Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Sanskrit… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in […]

Shiva Panchakshari Stotram in Bengali

Shiva Panchakshari Stotram in Bengali, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Bengali… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Bengali […]

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil […]

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam […]

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati […]

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada […]

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu […]

Shiva Panchakshari Stotram in Oriya

Shiva Panchakshari Stotram in Oriya, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Oriya… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Oriya […]

Importance of OM NAMA SHIVAYA (Panchakshari Mantra)

Mantras are the vibrations of sound which has got the capability of transforming energy irrespective of the level of creation. This in turn helps us to purify our hearts and increase our memory power. This mantra meaning all adoration to LORD SHIVA is a popular mantra in Hinduism and is found in the Yajur Veda hymn. It […]

Shiva Panchakshari Stotram in English

naagEndrahaaraaya trilOchanaaya bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya | nityaaya Suddhaaya digambaraaya tasmai “na” kaaraaya namaH Sivaaya || 1 || mandaakinee salila chandana charchitaaya nandeeSvara pramathanaatha mahESvaraaya | mandaara mukhya bahupuShpa supoojitaaya tasmai “ma” kaaraaya namaH Sivaaya || 2 || Sivaaya gauree vadanaabja bRunda sooryaaya dakShaadhvara naaSakaaya | Sree neelakaNThaaya vRuShabhadhvajaaya tasmai “Si” kaaraaya namaH Sivaaya || 3 || […]