வாழ்கை என்பது எதுவரை! குரு ராகவேந்திரர் நம்மிடம் இருக்கும் வரை!!

வாழ்கை என்பது எதுவரை…… இதற்கு பதில், நம் குரு ராகவேந்திரர் நம்மிடம் இருக்கும் வரை! வாழ்கை என்பது சுலபமானது அல்ல. ஒருவருக்கு இனிதாகவும், மற்றோர்க்கு கசப்பானதும் ஆகும். இது ஒரு உண்மை கதை! இங்கே நாம் பார்க்க போவது நம் கதாநாயகன் ராமை பற்றி! அவன் வாழ்வில் பட்ட கஷ்டங்களையும், அவனது அனுபவங்களையும், குரு ராகவேந்திரர் அவன் வாழ்வில் புரிந்த அற்புதங்களையும், அனுகிரஹத்தையும் நாம் இங்கே காணலாம். குரு ராகவேந்திரரை நான் கும்பிட்டு கொண்டிருக்கும் படத்தையும் இத்துடன் […]

Important Teachings of Guru Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra is a holy saint of Mantralayam, and he showers his abundant grace on his devotees. Similar to other saints, Guru Raghavendra had also given nice teachings to us, which would help us to cross the ocean of life. He had given lot of advices through his teachings, and it acts as a spiritual […]

Raghavendra Mrittika | Sacred Sand of Mantralayam Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Guru Raghavendra Swamy is a holy saint of Mantralayam and though he had attained Jeeva Samadhi before 350 years, still now he is blessing his devotees from his Samadhi shrine at Mantralayam, and he also fulfills their reasonable needs and removes the difficulties in their lives. Similar to the sacred ash of Lord Shiva, the […]

Greatness of Divine Saints

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Guru Raghavendra and Shirdi Saibaba are considered as the two eyes for the Hindu devotees. Both are considered as the divine saviours who had took the avatars in this earth for reducing our sins, diseases and removing the fear from our mind. They are having the capability even to grant SALVATION to us, based on […]

Sri Venkatanathar Ma Saraswati Bai Thirukalyanam

Similar to the marriages of ordinary human beings, marriages of the holy persons also takes place once in a while! Among the marriage ceremony of the pious people, marriage event of Sri Venkatanathar, and Mata Saraswati Bai, is considered as the most important one. Guru Raghavendra Swamy’s birth name was Venkatanathar. Before becoming a great […]

Anjaneya Bhakta Guru Raghavendra | Raghavendra Swamy, Ardent devotee of Hanuman

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

The devotees of Guru Raghavendra, knows very well, that Guru Raghavendra is a staunch devotee of Lord Hanuman. Before entering into the Brindavanam shrine at Mantralayam, Guru Raghavendra visited Panchamukhifor several times, and performed meditation on Lord Hanuman. Pleased by his devotion, Lord Hanuman had emerged from the place as Panchamukha Hanuman (Five faced Hanuman) […]

Madhva Punyadina 2023-2024 | Madhwa Punyatithi days

madhvacharya

Madhva Punyadina 2023-2024, Madhwa Punyatithi days in 2023-2024.. Madhva Punyadina or Madhwa Punyatithi days are the auspicious days for Madhva sect of Brahmins. As per authoritative Dvaita scripture “The Supreme God also wanted to bless the souls with divine knowledge, by which they can attain salvation. For this purpose, the Supreme God — Śrī Nārāyana Himself […]

Miracles of Raghavendra Swamy

As per the Holy Text, Sri Raghavendra Vijayam, Guru Raghavendra has performed lot of miracles, and still he is actively doing for the sake of his devotees. Some of the miracles performed by him are as follows:- After ascending the peetha, Sri Raghavendra embarked on a series of pilgrimages. Wherever he went, he spread the […]

Lets be Servants of Guru Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Let’s become the most humble servants of Guru Raghavendra, since the great Guru is interfering with our fate, and reducing our sins as much as possible. Guru Raghavendra devotees must come forward to donate at least some of their lands, and they could also contribute some amount towards food and vastra and other types of […]

Raghavendra Swamy Seva

Lot of Seva Schemes is available at Mantralayam, Guru Raghavendra Swamy Temple, and the devotees can make use of it, by contributing the required amount to those schemes, only based on their own interest, and there is no compulsion in that. Apart from Daily Seva Schemes, Permanent Seva Schemes also called as Life Time Seva […]

Spiritual Works of Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra being a saint of Mantralayam is also a great scholar, who had written more than 50 spiritual works, and most of his works are based on the philosophies of Guru Madhwacharya, and his works also covers Hari Bhakti, Hari Keertanas and Sri Hari Puja. And among his various works, the song “INDU ENAGE […]

Raghavendra Kavacham in Telugu

Sri Raghavendra Kavacham is an armor dedicated to Guru Raghavendra Swamy. It is written and compiled by Shri Appanacharya. This is a 51-verse Kavacham starts with ‘Kavacham Raghavendrasya’… and ends with ‘Guruvarya Prasadatha’ .. Sri Raghavendra Kavacham in Telugu శ్రీరాఘవేంద్రకవచం కవచం రాఘవేంద్రస్య యతీంద్రస్య మహాత్మనః . వక్ష్యామి గురువర్యస్య వాంఛితార్థప్రదాయకం .. 1 ఋషిరస్యాప్పణాచార్యః ఛందోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితం . దేవతా […]

Raghavendra Jayanthi 2023 | Sri Guru Raghavendra Swamy Jayanti

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Sri Guru Raghavendra Jayanthi is the birth anniversary of Shri Guru Raghavendra Swamy. This festival is observed on Falguna Shukla Saptami, the seventh day in first half of Falguna masam in Kannada and Telugu calendars. In 2023, Raghavendra Jayanthi date is February 26. In Mantralayam Sri Guru Raghavendra Swamy Temple, Guru Jayanthi Utsavalu are celebrated […]

Guru Raghavendra is the great Gnanendra

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Guru Raghavendra is the great Gnanendra, since he contains vast ocean of knowledge, wisdom, courage and great spiritual powers. Guru Raghavendra contains the powers and knowledge, equivalent to the Demon Guru Shukracharya and the Deva Guru Brihaspati Bhagavan. When Lord Brahma has cursed his divine attendant, Shankukarna, to take few births in the earth, Shankukarna […]

Guru Raghavendra’s Songs on Saraswati

Guru Raghavendra Swamy is a famous Madhwa Saint, and still he is in Jeeva Samadhi (a state of deep meditation) in Mantralayam Shrine and showers his divine blessings like the rainfall to his devotees. Guru Raghavendra has attained sainthood, only after he was advised by Ma Saraswati to take up the Sanyasa Ashrama. Guru Raghavendra […]

குரு ராகவேந்திர ஸ்வாமி பாடல்கள் | GURU RAGHAVENDRA SWAMY SONGS

ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் (1595-1671), 16ஆம் நூற்றான்டில் வாழ்ந்த இந்து மத மகான் ஆவார். இவர் வைணவ நெறியையும் மத்வர் நிலைநாட்டிய துவைத மதத்தையும் போதித்தவர் ஆவார். இவர் விஷ்ணு பக்தரான பிரஹலாதரின் அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். இவர் தனது ஆயுள் காலத்தில் பற்பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தியதாகவும், இன்றும் தனது பக்தர்களுக்கு ஆசியும் அருளும் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றும் அவரைப் பின்பற்றுவோர் நம்புகின்றனர். ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் உள்ள மந்திராலயம் என்ற இடத்தில் உள்ள பிருந்தாவனத்தில் இவர் உயிருடன் சமாதி (ஜீவ சமாதி) நிலையை அடைந்தார். உங்களின் அனைத்து கஷ்டங்களும் சீக்கிரம் தீர இந்த […]

Paramapita Sri Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra is also known as “Paramapita”, which means, he is the “UNIVERSAL FATHER”, also known as “Paramaguru”, the “UNIVERSAL GURU”, “KarunaSagara”, shows unlimited mercy towards his devotees like a vast ocean, “KALPAVRIKSHA”, fulfils the wishes of his devotees, like the divine tree Kalpavriksha, “KAMADHENU”, fulfils the wishes of his devotees, like the divine cow, […]

ஒரு ராகவேந்திர ஸ்வாமி பக்தனின் கதை

ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்று சொல்லியவாறு ராம் என்கிற ஸ்ரீ ராம் குமார் ஒரு காலை பொழுதில் தன் கடந்த காலத்தை பற்றி நினைவு கூர்ந்தான். தன்னுடைய ஒன்றாம் கிளாசில் , அரை பாஸ் செய்த்தையும் , அதனால் அதே வகுப்பை அடுத்த வருடம் திரும்பி படித்ததையும் நினைவு கூர்ந்தான். அதன் பின்பு தன்னுடைய தாயும் , தந்தையும் தன்னை வெறுப்புடன் நடத்தினதையும் நினைவு கூர்ந்தான். அதன் விளைவாக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு படித்து அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் படிப்பில் […]

Life History of Guru Raghavendra Swamy | Raghavendra Charitra

Guru Raghavendra is a great saint of Mantralayam, and though he had entered into the Divine Brindavana, before 350 years, but still he is showering his grace on his devotees, and relieves their sufferings and problems. The day which he attained Samadhi is celebrated as “ARADHANA FESTIVAL” grandly in Mantralayam, and also in various other […]

Raghavendra Aradhana 2022 | Guru Raghavendra Swamy Aradhanotsavam – 351st Mahotsavalu of Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Raghavendra Aradhana or Guru Raghavendra Swamy Aradhanotsavam in 2022 is the 351st annual celebrations of Mahotsavam of Raghavendra Swamy. In 2022, Raghavendra Aradhana Utsavalu begins on August 10 and ends on August 14. Raghavendra Aradhana Utsavalu is the commemoration of Raghavendra theerthas Jeeva Samadhi at Brindavan in Mantralayam. Raghavendra Theertha entered into the Brindavan (tomb) […]