Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಚರಿತ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರ ಋಷಿಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂಧಃ |ಭೀಮಾ ಶಕ್ತಿಃ | ಭ್ರಾಮರೀ ಬೀಜಮ್ | ಸೂರ್ಯಸ್ತತ್ವಮ್ | ಸಾಮವೇದಃ | ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ | ಉತ್ತರಚರಿತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಧ್ಯಾನಂ ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖ ಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ಧದತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಂ ಗೌರೀ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮ್ ಆಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಂ|| ||ಋಷಿರುವಾಚ|| || 1 || ಪುರಾ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয় অস্য় শ্রী উত্তরচরিত্রস্য় রুদ্র ঋষিঃ | শ্রী মহাসরস্বতী দেবতা | অনুষ্টুপ্ছন্ধঃ |ভীমা শক্তিঃ | ভ্রামরী বীজম | সূর্য়স্তত্বম | সামবেদঃ | স্বরূপম | শ্রী মহাসরস্বতিপ্রীত্য়র্থে | উত্তরচরিত্রপাঠে বিনিয়োগঃ || ধ্য়ানং ঘণ্টাশূলহলানি শংখ মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং হস্তাব্জৈর্ধদতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য়প্রভাং গৌরী দেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতাম আধারভূতাং মহা পূর্বামত্র সরস্বতী মনুভজে শুম্ভাদিদৈত্য়ার্দিনীং|| ||ঋষিরুবাচ|| || 1 || পুরা […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Hindi

रचन: ऋषि मार्कंडेय अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः । श्री महासरस्वती देवता । अनुष्टुप्छंधः ।भीमा शक्तिः । भ्रामरी बीजम् । सूर्यस्तत्वम् । सामवेदः । स्वरूपम् । श्री महासरस्वतिप्रीत्यर्थे । उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ॥ ध्यानं घंटाशूलहलानि शंख मुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्धदतीं घनांतविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं॥ ॥ऋषिरुवाच॥ ॥ १ ॥ पुरा […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତରଚରିତ୍ରସ୍ୟ ରୁଦ୍ର ଋଷିଃ | ଶ୍ରୀ ମହାସରସ୍ଵତୀ ଦେଵତା | ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଧଃ |ଭୀମା ଶକ୍ତିଃ | ଭ୍ରାମରୀ ବୀଜମ | ସୂର୍ୟସ୍ତତ୍ଵମ | ସାମଵେଦଃ | ସ୍ଵରୂପମ | ଶ୍ରୀ ମହାସରସ୍ଵତିପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ | ଉତ୍ତରଚରିତ୍ରପାଠେ ଵିନିୟୋଗଃ || ଧ୍ୟାନଂ ଘଣ୍ଟାଶୂଲହଲାନି ଶଂଖ ମୁସଲେ ଚକ୍ରଂ ଧନୁଃ ସାୟକଂ ହସ୍ତାବ୍ଜୈର୍ଧଦତୀଂ ଘନାନ୍ତଵିଲସଚ୍ଛୀତାଂଶୁତୁଲ୍ୟପ୍ରଭାଂ ଗୌରୀ ଦେହ ସମୁଦ୍ଭଵାଂ ତ୍ରିଜଗତାମ ଆଧାରଭୂତାଂ ମହା ପୂର୍ଵାମତ୍ର ସରସ୍ଵତୀ ମନୁଭଜେ ଶୁମ୍ଭାଦିଦୈତ୍ୟାର୍ଦିନୀଂ|| ||ଋଷିରୁଵାଚ|| || 1 || ପୁରା […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય અસ્ય શ્રી ઉત્તરચરિત્રસ્ય રુદ્ર ઋષિઃ | શ્રી મહાસરસ્વતી દેવતા | અનુષ્ટુપ્છન્ધઃ |ભીમા શક્તિઃ | ભ્રામરી બીજમ | સૂર્યસ્તત્વમ | સામવેદઃ | સ્વરૂપમ | શ્રી મહાસરસ્વતિપ્રીત્યર્થે | ઉત્તરચરિત્રપાઠે વિનિયોગઃ || ધ્યાનં ઘણ્ટાશૂલહલાનિ શંખ મુસલે ચક્રં ધનુઃ સાયકં હસ્તાબ્જૈર્ધદતીં ઘનાન્તવિલસચ્છીતાંશુતુલ્યપ્રભાં ગૌરી દેહ સમુદ્ભવાં ત્રિજગતામ આધારભૂતાં મહા પૂર્વામત્ર સરસ્વતી મનુભજે શુમ્ભાદિદૈત્યાર્દિનીં|| ||ઋષિરુવાચ|| || 1 || પુરા […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ അസ്യ ശ്രീ ഉത്തരചരിത്രസ്യ രുദ്ര ഋഷിഃ | ശ്രീ മഹാസരസ്വതീ ദേവതാ | അനുഷ്ടുപ്ഛന്ധഃ |ഭീമാ ശക്തിഃ | ഭ്രാമരീ ബീജമ് | സൂര്യസ്തത്വമ് | സാമവേദഃ | സ്വരൂപമ് | ശ്രീ മഹാസരസ്വതിപ്രീത്യര്ഥേ | ഉത്തരചരിത്രപാഠേ വിനിയോഗഃ || ധ്യാനം ഘണ്ടാശൂലഹലാനി ശംഖ മുസലേ ചക്രം ധനുഃ സായകം ഹസ്താബ്ജൈര്ധദതീം ഘനാന്തവിലസച്ഛീതാംശുതുല്യപ്രഭാം ഗൗരീ ദേഹ സമുദ്ഭവാം ത്രിജഗതാമ് ആധാരഭൂതാം മഹാ പൂര്വാമത്ര സരസ്വതീ മനുഭജേ ശുമ്ഭാദിദൈത്യാര്ദിനീം|| ||ഋഷിരുവാച|| || 1 || പുരാ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய அஸ்ய ஶ்ரீ உத்தரசரித்ரஸ்ய ருத்ர றுஷிஃ | ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதீ தேவதா | அனுஷ்டுப்சன்தஃ |பீமா ஶக்திஃ | ப்ராமரீ பீஜம் | ஸூர்யஸ்தத்வம் | ஸாமவேதஃ | ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதிப்ரீத்யர்தே | உத்தரசரித்ரபாடே வினியோகஃ || த்யானம் கண்டாஶூலஹலானி ஶம்க முஸலே சக்ரம் தனுஃ ஸாயகம் ஹஸ்தாப்ஜைர்தததீம் கனான்தவிலஸச்சீதாம்ஶுதுல்யப்ரபாம் கௌரீ தேஹ ஸமுத்பவாம் த்ரிஜகதாம் ஆதாரபூதாம் மஹா பூர்வாமத்ர ஸரஸ்வதீ மனுபஜே ஶும்பாதிதைத்யார்தினீம்|| ||றுஷிருவாச|| || 1 || புரா […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in English

Author: Markandeya asya Sree uttaracaritrasya rudra RuShiH | Sree mahaasarasvatee dEvataa | anuShTupCandhaH |bheemaa SaktiH | bhraamaree beejam | sooryastatvam | saamavEdaH | svaroopam | Sree mahaasarasvatipreetyarthE | uttaracaritrapaaThE viniyOgaH || dhyaanaM ghaNTaaSoolahalaani SaMkha musalE cakraM dhanuH saayakaM hastaabjairdhadateeM ghanaantavilasacCeetaaMSutulyaprabhaaM gauree dEha samudbhavaaM trijagataam aadhaarabhootaaM mahaa poorvaamatra sarasvatee manubhajE SumbhaadidaityaardineeM|| ||RuShiruvaaca|| || 1 || puraa SumbhaniSumbhaabhyaamasuraabhyaaM […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Telugu

రచన: ఋషి మార్కండేయ అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః | శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా | అనుష్టుప్ఛంధః |భీమా శక్తిః | భ్రామరీ బీజమ్ | సూర్యస్తత్వమ్ | సామవేదః | స్వరూపమ్ | శ్రీ మహాసరస్వతిప్రీత్యర్థే | ఉత్తరచరిత్రపాఠే వినియోగః || ధ్యానం ఘంటాశూలహలాని శంఖ ముసలే చక్రం ధనుః సాయకం హస్తాబ్జైర్ధదతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభాం గౌరీ దేహ సముద్భవాం త్రిజగతామ్ ఆధారభూతాం మహా పూర్వామత్ర సరస్వతీ మనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీం|| ||ఋషిరువాచ|| || 1 || పురా […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Sanskrit

रचन: ऋषि मार्कण्डेय अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः । श्री महासरस्वती देवता । अनुष्टुप्छन्धः ।भीमा शक्तिः । भ्रामरी बीजम् । सूर्यस्तत्वम् । सामवेदः । स्वरूपम् । श्री महासरस्वतिप्रीत्यर्थे । उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ॥ ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्ख मुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्धदतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं॥ ॥ऋषिरुवाच॥ ॥ 1 ॥ पुरा […]