Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram in English

|| Sree raama aShTOttara SatanaamastOtram ||

SreeraamO raamabhadraScha raamachaMdraScha SaaSvataH |
raajeevalOchanaH Sreemaan raajEMdrO raghupuMgavaH || 1 ||

jaanakeevallabhO jaitrO jitaamitrO janaardanaH |
viSvaamitrapriyO daaMtaH SaraNatraaNatatparaH || 2 ||

vaalipramathanO vaagmee satyavaak satyavikramaH |
satyavratO vratadharaH sadaa hanumadaaSrita: || 3 ||

kousalyEyaH kharadhvaMsee viraadhavadhapaMDitaH |
vibheeShaNaparitraataa harakOdaMDakhaMDanaH || 4 ||

saptataalaprabhEttaa cha daSagreevaSirOharaH |
jaamadagvyamahaadarpadalanastaaTakaaMtakaH || 5 ||

vEdaaMtasaarO vEdaatmaa bhavarOgasya bhEShajam |
dooShaNatriSirOhaMtaa trimoortistriguNaatmakaH || 6 ||

trivikramastrilOkaatmaa puNyachaaritrakeertanaH |
trilOkarakShakO dhanvee daMDakaaraNyakarShaNaH || 7 ||

ahalyaaSaapaSamanaH pitRubhaktO varapradaH |
jitEMdriyO jitakrOdhO jitaavadyO jagadguruH || 8 ||

RukShavaanarasaMghaatee chitrakooTasamaaSrayaH |
jayaMtatraaNavaradaH sumitraaputrasEvitaH || 9 ||

sarvadEvaadhidEvaSchamRutavaanarajeevanaH |
maayaamaareechahaMtaa cha mahaadEvO mahaabhujaH || 10 ||

sarvadEvastutaH soumyO brahmaNyO munisaMstutaH |
mahaayOgee mahOdaaraH sugreevEpsitaraajyadaH || 11 ||

sarvapuNyaadhikaphalaH smRutasarvaaghanaaSanaH |
aadipuruShaH paramapuruShO mahaapuruSha Eva cha || 12 ||

puNyOdayO dayaasaaraH puraaNapuruShOttamaH |
smitavaktrO mitaabhaaShee poorvabhaaShee cha raaghavaH || 13 ||

anaMtaguNagaMbheerO dheerOdaattaguNOttamaH |
maayaamaanuShachaaritrO mahaadEvaadipoojitaH || 14 ||

sEtukRujjitavaaraaSiH sarvateerthamayO hariH |
SyaamaaMgaH suMdaraH SooraH peetavaasaa dhanurdharaH || 15 ||

sarvayagnyaadhipO yajvaa jaraamaraNavarjitaH |
vibheeShaNapratiShThaataa sarvaapaguNavarjitaH || 16 ||

paramaatmaa paraM brahma sacchidaanaMdavigrahaH |
paraMjyOtiH paraMdhaama paraakaaSaH paraatparaH |
parESaH paaragaH paaraH sarvadEvaatmakaH paraH || 17 ||

SreeraamaaShTOttaraSataM bhavataapanivaarakam |
saMpatkaraM trisaMdhyaasu paThataaM bhaktipoorvakam || 18 ||

raamaaya raamabhadraaya raamachaMdraaya vEdhasE |
raghunaathaaya naathaaya seetaayaaHpatayE namaH || 19 ||

|| iti SreeskaMdapuRaaNE Sreeraama aShTOttara SatanaamastOtram ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment