Panchamruta Snanam in Gujarati

ક્ષીરાભિષેકં

આપ્યા’યસ્વ સમે’તુ તે વિશ્વત’સ્સોમવૃષ્ણિ’યમ | ભવાવાજ’સ્ય સંગધે || ક્ષીરેણ સ્નપયામિ ||

દધ્યાભિષેકં

દધિક્રાવણ્ણો’ અકારિષં જિષ્ણોરશ્વ’સ્ય વાજિનઃ’ | સુરભિનો મુખા’કરત્પ્રણ આયૂગં’ષિતારિષત || દધ્ના સ્નપયામિ ||

આજ્યાભિષેકં

શુક્રમ’સિ જ્યોતિ’રસિ તેજો’‌உસિ દેવોવસ્સ’વિતોત્પુ’ના ત્વચ્છિ’દ્રેણ પવિત્રે’ણ વસો સ્સૂર્ય’સ્ય રશ્મિભિઃ’ || આજ્યેન સ્નપયામિ ||

મધુ અભિષેકં

મધુવાતા’ ઋતાયતે મધુક્ષરંતિ સિંધ’વઃ | માધ્વી”ર્નસ્સંત્વોષ’ધીઃ | મધુનક્ત’ મુતોષસિ મધુ’મત્પાર્થિ’વગં રજઃ’ | મધુદ્યૌર’સ્તુ નઃ પિતા | મધુ’માન્નો વનસ્પતિર્મધુ’માગ્મ અસ્તુ સૂર્યઃ’ | માધ્વીર્ગાવો’ ભવંતુ નઃ || મધુના સ્નપયામિ ||

શર્કરાભિષેકં

સ્વાદુઃ પ’વસ્વ દિવ્યાય જન્મ’ને સ્વાદુરિંદ્રા”ય સુહવી”તુ નામ્ને” | સ્વાદુર્મિત્રાય વરુ’ણાય વાયવે બૃહસ્પત’યે મધુ’માગ્મ અદા”ભ્યઃ || શર્કરયા સ્નપયામિ ||

યાઃ ફલિનીર્યા અ’ફલા અ’પુષ્પાયાશ્ચ’ પુષ્પિણી”ઃ | બૃહસ્પતિ’ પ્રસૂતાસ્તાનો મુંચસ્ત્વગ્‍મ હ’સઃ || ફલોદકેન સ્નપયામિ ||

શુદ્ધોદક અભિષેકં

ઓં આપો હિષ્ઠા મ’યોભુવઃ’ | તા ન’ ઊર્જે દ’ધાતન | મહેરણા’ય ચક્ષ’સે | યો વઃ’ શિવત’મો રસઃ’ | તસ્ય’ ભાજયતે હ નઃ | ઉષતીરિ’વ માતરઃ’ | તસ્મા અર’ઙ્ગ મામ વઃ | યસ્ય ક્ષયા’ય જિ’ન્વથ | આપો’ જનય’થા ચ નઃ || ઇતિ પંચામૃતેન સ્નાપયિત્વા ||

Panchamruta Snanam in Other Languages

Write Your Comment