Sri Venkateshwara Mangalam

Sri Venkateshwara Mangalam is a prayer dedicated to Lord Venkateswara swamy (Balaji).. It is chanted at the end of Puja..

Here are the lyrics of Sri Venkateshwara Mangalam..

Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.
Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.

Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.
Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.

Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.
Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.

Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.
Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham
Aipthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.

Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina
Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.
Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.

Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.
Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.

Srimad sundarajamathru manimanasavasine
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.
Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu Mangalam

Write Your Comment

1 Comments

  1. Atambhu says:

    sri venkateswara suprabhatam with mangalam in hindi pdf