Shiva Panchakshari Stotram in Hindi | शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम

Shiva Panchakshari Stotram in Hindi, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Hindi… शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम

Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva.

It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya).

Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Hindi

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्मांगरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
तस्मै “न” काराय नमः शिवाय ॥ १ ॥

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय
नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ।
मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय
तस्मै “म” काराय नमः शिवाय ॥ २ ॥

शिवाय गौरी वदनाब्ज बृंद
सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय ।
श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय
तस्मै “शि” काराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥

वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य
मुनींद्र देवार्चित शेखराय ।
चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय
तस्मै “व” काराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥

यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय
पिनाक हस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगंबराय
तस्मै “य” काराय नमः शिवाय ॥ ५ ॥

पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

रचन: आदि शंकराचार्य

Shiva Panchakshari Stotram in Other Languages

Write Your Comment

1 Comments

  1. Arathi says:

    shiva panchakshara stotram meaning in hindi written in hindi