Rahu Kavacham in Gujarati

ધ્યાનમ

પ્રણમામિ સદા રાહું શૂર્પાકારં કિરીટિનમ |
સૈંહિકેયં કરાલાસ્યં લોકાનામભયપ્રદમ || 1||

| અથ રાહુ કવચમ |

નીલામ્બરઃ શિરઃ પાતુ લલાટં લોકવન્દિતઃ |
ચક્ષુષી પાતુ મે રાહુઃ શ્રોત્રે ત્વર્ધશરિરવાન || 2||

નાસિકાં મે ધૂમ્રવર્ણઃ શૂલપાણિર્મુખં મમ |
જિહ્વાં મે સિંહિકાસૂનુઃ કણ્ઠં મે કઠિનાઙ્ઘ્રિકઃ || 3||

ભુજઙ્ગેશો ભુજૌ પાતુ નીલમાલ્યામ્બરઃ કરૌ |
પાતુ વક્ષઃસ્થલં મન્ત્રી પાતુ કુક્ષિં વિધુન્તુદઃ || 4||

કટિં મે વિકટઃ પાતુ ઊરૂ મે સુરપૂજિતઃ |
સ્વર્ભાનુર્જાનુની પાતુ જઙ્ઘે મે પાતુ જાડ્યહા || 5||

ગુલ્ફૌ ગ્રહપતિઃ પાતુ પાદૌ મે ભીષણાકૃતિઃ |
સર્વાણ્યઙ્ગાનિ મે પાતુ નીલચન્દનભૂષણઃ || 6||

ફલશ્રુતિઃ

રાહોરિદં કવચમૃદ્ધિદવસ્તુદં યો
ભક્ત્યા પઠત્યનુદિનં નિયતઃ શુચિઃ સન |
પ્રાપ્નોતિ કીર્તિમતુલાં શ્રિયમૃદ્ધિ-
માયુરારોગ્યમાત્મવિજયં ચ હિ તત્પ્રસાદાત || 7||

|| ઇતિ શ્રીમહાભારતે ધૃતરાષ્ટ્રસઞ્જયસંવાદે દ્રોણપર્વણિ રાહુકવચં સમ્પૂર્ણમ ||

Rahu Kavacham in Other Languages

Write Your Comment