Medha Suktam in English

taittireeyaaraNyakam – 4, prapaaThakaH – 10, anuvaakaH – 41-44

OM yaSChanda’saamRuShabhO viSvaroo’paH | ChandObhyOdhyamRutaa”thsambabhoova’ | sa mEndrO’ mEdhayaa” spRuNOtu | amRuta’sya dEvadhaara’NO bhooyaasam | Saree’raM mE vicha’rShaNam | jihvaa mE madhu’mattamaa | karNaa”bhyaaM bhooriviSru’vam | brahma’NaH kOSO’si mEdhayaa pi’hitaH | SrutaM mE’ gOpaaya ||

OM SaantiH SaantiH Saanti’H ||

OM mEdhaadEvee juShamaa’Naa na aagaa”dviSvaachee’ bhadraa su’manasya maa’naa | tvayaa juShTaa’ nudamaa’naa duruktaa”n bRuhadva’dEma vidathE’ suveeraa”H | tvayaa juShTa’ RuShirbha’vati dEvi tvayaa brahmaa’gataSree’ruta tvayaa” | tvayaa juShTa’SchitraM vi’ndatE vasu saa nO’ juShasva dravi’NO na mEdhE ||

mEdhaaM ma iMdrO’ dadaatu mEdhaaM dEvee sara’svatee | mEdhaaM mE’ aSvinaa’vubhaa-vaadha’ttaaM puShka’rasrajaa | apsaraasu’ cha yaa mEdhaa ga’MdharvEShu’ cha yanmana’H | daivee”M mEdhaa sara’svatee saa maa”M mEdhaa surabhi’rjuShataag svaahaa” ||

aamaa”M mEdhaa surabhi’rviSvaroo’paa hira’NyavarNaa jaga’tee jagamyaa | oorja’svatee paya’saa pinva’maanaa saa maa”M mEdhaa supratee’kaa juShantaam ||

mayi’ mEdhaaM mayi’ prajaaM mayyagnistEjO’ dadhaatu mayi’ mEdhaaM mayi’ prajaaM mayeeMdra’ iMdriyaM da’dhaatu mayi’ mEdhaaM mayi’ prajaaM mayi sooryO bhraajO’ dadhaatu ||

OM haMsa haMsaaya’ vidmahE’ paramahaMsaaya’ dheemahi | tannO’ haMsaH prachOdayaa”t ||

OM SaantiH SaantiH Saanti’H ||

Medha Suktam in Other Languages

Write Your Comment