Hanuman Chalisa in English

Hanuman Chalisa in English, Hanuman Chalisa lyrics in English language..

Hanuman Chalisa is a Hanuman devotional song which has forty chaupais (verses).

Written and first sung by Sant Tulsidas in the Awadhi language, Hanuman Chalisa was also included in his Ramcharitmanas in Hindi.

Here, you can get the lyrics of Hanuman Chalisa in English. Those whoever chants this would have the grace of Lord Hanuman.

dhyaanam

gOShpadeekRuta vaaraaSiM maSakeekRuta raakShasam |
raamaayaNa mahaamaalaa ratnaM vaMdE anilaatmajam ||
yatra yatra raghunaatha keertanaM tatra tatra kRutamasta kaaMjalim |
bhaaShpavaari paripoorNa lOchanaM maarutiM namata raakShasaaMtakam ||

chaupaaee

jaya hanumaana gnyaana guNa saagara |
jaya kapeeSa tihu lOka ujaagara || 1 ||

raamadoota atulita baladhaamaa |
aMjani putra pavanasuta naamaa || 2 ||

mahaaveera vikrama bajarangee |
kumati nivaara sumati kE sangee ||3 ||

kaMchana varaNa viraaja suvESaa |
kaanana kuMDala kuMchita kESaa || 4 ||

haathavajra au dhvajaa viraajai |
kaaMthE mooMja janEoo saajai || 5||

SaMkara suvana kEsaree nandana |
tEja prataapa mahaajaga vandana || 6 ||

vidyaavaana guNee ati chaatura |
raama kaaja karivE kO aatura || 7 ||

prabhu charitra sunivE kO rasiyaa |
raamalakhana seetaa mana basiyaa || 8||

sookShma roopadhari siyahiM dikhaavaa |
vikaTa roopadhari laMka jaraavaa || 9 ||

bheema roopadhari asura saMhaarE |
raamachaMdra kE kaaja saMvaarE || 10 ||

laaya saMjeevana lakhana jiyaayE |
Sree raghuveera haraShi ura laayE || 11 ||

raghupati keenhee bahuta baDaaee |
tuma mama priya bharatahi sama bhaaee || 12 ||

sahasa vadana tumharO jaasa gaavai |
asa kahi Sreepati kaNTha lagaavai || 13 ||

sanakaadika brahmaadi muneeSaa |
naarada Saarada sahita aheeSaa || 14 ||

jama(yama) kubEra digapaala jahaaM tE |
kavi kOvida kahi sakE kahaaM tE || 15 ||

tuma upakaara sugreevahi keenhaa |
raama milaaya raajapada deenhaa || 16 ||

tumharO mantra vibheeShaNa maanaa |
laMkEshwara bhaE saba jaga jaanaa || 17 ||

yuga sahasra yOjana para bhaanoo |
leelyO taahi madhura phala jaanoo || 18 ||

prabhu mudrikaa mEli mukha maahee |
jaladhi laaMghi gayE acharaja naahee || 19 ||

durgama kaaja jagata kE jEtE |
sugama anugraha tumharE tEtE || 20 ||

raama duaarE tuma rakhavaarE |
hOta na aagnyaa binu paisaarE || 21 ||

saba sukha lahai tumhaaree SaraNaa |
tuma rakShaka kaahoo kO Dara naa || 22 ||

aapana tEja tumhaarO aapai |
teenOM lOka haaMka tE kaaMpai || 23 ||

bhoota piSaacha nikaTa nahi aavai |
mahaveera jaba naama sunaavai || 24 ||

naasai rOga harai saba peeraa |
japata niraMtara hanumata veeraa || 25 ||

saMkaTa tEM(sEM) hanumaana ChuDaavai |
mana krama vachana dhyaana jO laavai || 26 ||

saba para raama tapasvee raajaa |
tinakE kaaja sakala tuma saajaa || 27 ||

aura manOradha jO kOi laavai |
sOee amita jeevana phala paavai || 28 ||

chaarO yuga paritaapa tumhaaraa |
hai parasiddha jagata ujiyaaraa || 29 ||

saadhu santa kE tuma rakhawaarE |
asura nikandana raama dulaarE || 30 ||

aShThasiddhi nau(nava) nidhi kE daataa |
asa vara deenha jaanakee maataa || 31 ||

raama rasaayana tumhaarE paasaa |
saada rahO raghupati kE daasaa || 32 ||

tumharE bhajana raamakO paavai |
janama janama kE dukha bisaraavai || 33 ||

aMta kaala raghuvara purajaaee |
jahaaM janma haribhakta kahaaee || 34 ||

aura dEvataa chitta na dharaee |
hanumata sEi sarva sukha karaee || 35 ||

saMkaTa kaTai miTai saba peeraa |
jO sumirai hanumata bala veeraa || 36 ||

jai jai jai hanumaana gOsaaee |
kRupaa karO gurudEva kee naaee || 37 ||

jO Sata vaara paaTha kara kOee |
ChooTahi bandi mahaa sukha hOee || 38 ||

jO yaha paDai hanumaana chaaleesaa |
hOya siddhi saakhee gaureeSaa || 39 ||

tulaseedaasa sadaa hari chEraa |
keejai naatha hRudaya maha DEraa || 40 ||

dOhaa
pavana tanaya sankaTa haraNa – mangaLa moorati roop |
raama lakhana seetaa sahita – hRudaya basahu surabhoop ||
siyaavara raamachandrakee jaya | pavanasuta hanumaanakee jaya | bOlO bhaaee saba santanakee jaya |

Author: Tulasi Das

Hanuman Chalisa in Other Languages

Write Your Comment