Ashrams & Dharmashalas Haridwar

There are nearly 350 Ashrams and Dharmashalas in Haridwar. Approximately 20000 pilgrims can be accommodated in these Ashrams during Ardh Kumbh Mela, Kumbh Mela and many other auspicious occasions in Haridwar.

The Ashrams and Dharmashalas charge nominal fees from pilgrims for accommodation and the basic amenities they provide.

List of Ashrams and Dharmashalas in Haridwar

Parmarth Ashram, Sukhdevananda Trust
President – Sw. Chinmayanand Saraswati
Manager – Sw. Mangalanand Saraswati
Address – Sapta Sarover

Sri Sadhu Guru Kabir Gurukul Ashram
Founder – Mahant Sri Gurumukh Sahib Ji
Manager – Sri Dev Narayan Das
Address – Sapta Sarover

Yogananda Yogashram
Name of Swamiji- Sri Yogananda Saraswati
Address – Sapta Sarover, Ananda Van

Umeshwar Dham
Name of Swamiji – Sw. Satguru Dev Paramhansa Uma Bharti Ji Maharaj
Address – Sapta Sarover Marg

Jai Maa Ashram
Founder – 1008 M.M. Sadgurudev Chakravarti
Caretaker – Jyoti Maa Usha Mata Ji Maharaj
Address – Motichoor

Vivek Niketan
Name of Swamiji – Sw. Vivekanad Ji Maharaj
Address -Ananada Van, Sapta Sarover

Soham Ashram
Name of Swamiji- Sri Sw. Maheshananda Bhavan Turst
Address- Bhupatwal

Sri Madhwashram
Name of Swamiji – Sri Ram Vithala Turst
Address – 336, Haripur Kalan, Sapta Sarower

Hari Sharanam Satsanga Bhavan
Manager – Sw. Shailendracharaya Ji
Address – Ananada Van, Haripur Kalan

Sri Bhrama Nivas Ashram
President – M.M Parmarth Dev Ji
Address – Sapta Sarover Road

Shivananda Ashram
Founder – Sri 1008 Shivananada Ji Maharaj
Address – Sapta Sarover Road Bhupatwala

Siddeshwar Mahadev mandir
Name of Swamiji – Sachchidananda Ji Maharaj,
Address – Jigyasu Ashram, Sapta Sarover Road

Mataji Ashrams in Haridwar

Mataji Ashrams in Haridwar are exclusively for women. The list of Mataji Ashrams in Haridwar..

Ashram – Bhuma Shakti Peeth
Address – Sanyas Marg, Kankhal

Ashram – Tripura Yoga Ashram
Address – Kankhal

Ashram – Radha Mai Ashram
Address – Bhima Goda

Ashram – Basanti Ashram
Address – Kankhal

Ashram – Santoshi Ashram
Address – Kankhal

Ashram – Mahila Milan Mandir
Address – Kankhal

Ashram – Parvati Ashram
Address – Kankhal

Ashram – Balabharti Ashram
Address – Kankhal

Anandamai Maa
Address – Daksha Prajapati Kankhal

Ashram – Gita Bharti
Address – Kankhal

Ashram – Sri 1008 Sri Shubha murti Maa
Address – Niranjani Akahara Road

Ashram – Santoshi Maa Ashram
Address – Shravana Nath Nagar

Ashram – Radha Mai Ashram
Address – Shravana Nath Nagar

Ashram – Janki Mai Ashram
Address – Bhima Goda

Ashram – Sita Mai Ashram
Address – Bhima Goda

Ashram – Mira Krishna Kunj
Address – Bhima Goda

Ashram – Lalita Yoga Ashram
Address – Bhima Goda

Ashram – Navajyoti Ashram
Address – Bhima Goda, Haridwar

Write Your Comment

1 Comments

  1. amrita says:

    how to reserve places in these ashrams or how to contact them