Swami Thintakka Thom Thom Ayyappa Thintakka Thom Thom (Lyrics)

Lord Ayyappa Sabarimala

Lord Ayyappa Sabarimala

Here are the lyrics of Swami Thintakka Thom Thom Ayyappa Thintakka Thom Thom song. The song begins like ‘Swamiya Ayyappo, Ayyappo Swamiye’…

Swamiye —– Ayyappo
Ayyappo —– Swamiye
Swami Saranam —– Ayyappaa Saranam
Ayyappaa Saranam —– Swami Saranam
Devane —– Deviye
Deviye —– Devane
Bagavaane —– Bagavathiye
Bagavathiye —– Bagavaane
Easwarane —– Easwariye
Easwariye —– Easwarane
Sankarane —– Sankariye
Sankariye —– Sankarane
swami saranam —– ayappan saranam
ayappan saranam —– swami saranam
Devan Saranam —– Devi Saranam
Devi Saranam —– Devan Saranam
Eswaran Saranam —– Eswari Saranam
Eswari Saranam —– Eswaran Saranam
Bagawan Saranam —– Bagawati Saranam
Bagawati Saranam —– Bagawan Saranam
Sankaran Saranam —– Sankari Saranam
Sankari Saraman —– Sankaran Saranam
Pallikattu —– Sabarimalaikku
Sabarimalaikku —– Pallikattu
Kallum Mullum Kaalukku Methai
Kaalukku Methai Kallum Mullum
Kundum Kuzhiyum —– Kannukku Velicham
Kannukku Velicham —– Kundum Kuzhiyum
Irumudikattu —– Sabarimalaikku
Sabarimalaikku —– Irumudikattu
Kattum Kattu —– Sabarimalaikku
Sabarimalaikku —– Kattum Kattu
Yaarai Kaana —– Swamiyai Kaana
Swamiyai Kandaal —– Moksham Kittum
Eppo Kittum —– Ippo Kittum
Deha Balam Thaa —– Pada Balam Thaa
Pada Balam Thaa —– Dega Balam Thaa
Aatma Balam Thaa —– Mano Balam Thaa
Mano Balam Thaa —– Aatma Balam Thaa
Aethi Vidappa —– Thooki Vidappa
Thooki Vidappa —– Aethi Vidappa
Mano Balam Thaa —– Aatma Balam Thaa
Ney Abhisekham —– Swamikke
Swamikke —– Ney Abhisekham
Karpoora Deepam —– Swamikke
Swamikke —– Karpoora Deepam
Paneer Abhisekham —– Swamikke
Swamikke —– Paneer Abhisekham
Avalum Malarum —– Swamikke
Swamikke —– Avalum Malarum
Swami Paadham —– Ayyappan Paadham
Ayyappan Paadham —– Swami Paadham
Devan Paadham —– Devi Paadham
Devi Paadham —– Devan Padham
Easwaran Paadham —– Easwari Paadham
Easwari Padham —– Easwaran Paadham
Villali Veerane —– Veera Manikandane
Veera Manikandane —– Villali Veerane
Bhooloka Naathane —– Bhoomi Prabhanjane
Bhoomi Prabhanjane —– Bhooloka Naathane
Sadguru Naatha —– Ayyappa
Guruvin Guruva —– Ayyappa
Kaliyuga Varada —– Ayyappa
Kaanana Vaasa —– Ayyappa
Kann Kanda Deivame —– Ayyappa
Swami Thintakka Thom Thom —– Ayyappa Thintakka Thom Thom
Ayyappa Thintakka Thom Thom —– Swami Thintakka Thom Thom

Write Your Comment