Som Pradosh 2021 dates | Soma Pradosham

Som Pradosh vrat or Soma Pradosham is an auspicious Pradosh vrata which falls on Somvar (Monday). It is even more auspicious to perform Shiva Puja on this day. In 2021, Som Pradosh comes three times.

One Som Pradosh each in May, June and October 2021.

The list of Som Pradosh 2021 dates..

Monday, 24 May 2021 – Som Pradosh Vrat – Shukla Paksha Trayodashi

Monday, 7 June 2021 – Soma Pradosh Vrat – Krishna Paksha Trayodashi

Monday, 4 October 2021 – Soma Pradosh Vrat – Krishna Paksha Trayodashi

Write Your Comment