Shravana Masa 2023 (Shravana Month) in Kannada Panchanga

Goddess Lakshmi

Goddess Lakshmi

Shravana masa or Shravana month is the 5th month in Hindu calendar or Kannada panchanga followed in Karnataka. In 2023, Shravana masa starts on August 17 and ends on September 15.

Kannada Shravanamasa Shukla Paksha begins on August 17 and ends on August 31 in 2023. Kannada Sravanamasa Krishna paksha starts on begins on August 31 and ends on September 15. The similar Panchanga is followed in Maharashtra, Gujarat, Goa, Telangana and Andhra Pradesh.

Shravana Masa Shukla Paksha begins on 17 August ends on 31 August

Shravana Masa Krishna Paksha begins on 31 August ends on 15 September

Shravana masa is the most important month to perform Lakshmi puja as per Kannada calendars. Nagara Panchami, Varamahalakshmi Puja, Mangala Gowri Vratha, Upakarma, Raksha bandhan, and Sri Krishna Janmashtami or Gokulashtami are the important festivals in Kannada Sravana masa.

Mangala Gowri Puja is the main ritual of Shravana Mangalvara (Tuesdays in Shravan month).

Sravana Masa Shukravara Lakshmi Puja is another famous ritual observed in Shravana Masa.

Other major festivals in Kannada Shravana Masa 2023

Thursday, 17 August  2023 – Simha Sankranti

Saturday, 19 August  2023 – Hariyali Teej

Monday, 21 August  2023 – Nag Panchami

Friday, 25 August  2023 – Varalakshmi Vratam

Sunday, 27 August  2023 – Shravana Putrada Ekadashi

Wednesday, 30 August  2023 – Raksha Bandhan (Rakhi Festival)

Thursday, 31 August  2023 – Narali Purnima

Saturday, 2 September 2023 – Kajari Teej

Wednesday, 6 September 2023 – Janmashtami

Thursday, 7 September 2023 – Janmashtami

Sunday, 10 September 2023 – Aja Ekadashi

Shravana Masa Puja 2023

Shravana Ravivara – August 20, August 27, September 3, September 10.

Shravana Somavara – August 21, August 28, September 4, September 11.

Shravana Mangalavara – August 22, August 29, September 5, September 12.

Shravana Budhavara – August 23, August 30, September 6, September 13.

Shravana Guruvara (Shravana Lakshmivara) – August 17, August 24, August 31, September 7, September 14.

Shravana Shukravara – August 18, August 25, September 1, September 8, September 15.

Shravana Shanivara – August 19, August 26, September 2, September 9.

Next month in traditional Kannada calendar is – Bhadrapada Masa.

Tithis, days and dates in Shravana Masa 2023

17 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Pratipada |  Nija Shravana Masa 1

18 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Dwitiya |  Nija Shravana Masa 2

19 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Tritiya |  Nija Shravana Masa 3

20 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Chaturthi | Nija Shravana Masa 4

21 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Panchami | Nija Shravana Masa 5

22 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Shashti | Nija Shravana Masa 6

23 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Saptami | Nija Shravana Masa 7

24 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Ashtami | Nija Shravana Masa 8

25 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Navami | Nija Shravana Masa 9

26 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Dashami | Nija Shravana Masa 10

27 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Ekadashi | Nija Shravana Masa 11

28 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Dwadashi | Nija Shravana Masa 12

29 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Trayodashi | Nija Shravana Masa 13

30 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Chaturdashi | Nija Shravana Masa 14

31 August 2023 – Shravana Maasa, Shukla Purnima | Nija Shravana Masa 15

31 August 2023 – Shravana Maasa, Krishna Pratipada | Nija Shravana Masa 16

1 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Dwitiya | Nija Shravana Masa 17

2 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Tritiya | Nija Shravana Masa 18

3 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Chaturthi | Nija Shravana Masa 19

4 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Panchami | Nija Shravana Masa 20

5 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Shashti | Nija Shravana Masa 21

6 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Saptami | Nija Shravana Masa 22

7 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Ashtami | Nija Shravana Masa 23

8 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Navami | Nija Shravana Masa 24

9 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Dashami | Nija Shravana Masa 25

10 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Ekadashi | Nija Shravana Masa 26

11 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Dwadashi | Nija Shravana Masa 27

12 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Trayodashi | Nija Shravana Masa 28

13 September 2023 – Shravana Maasa, Krishna Chaturdashi | Nija Shravana Masa 29

14 September 2023 – Shravana Maasa, Amavasya | Nija Shravana Masa 30

15 September 2023 – Shravana Maasa, Amavasya | Nija Shravana Masa 31

Write Your Comment

1 Comments

  1. Parag says:

    why is the importance of shravan gauri in kannad vaishnav bhrahmins