Shravana Masa 2019 (Shravana Month) in Kannada Panchanga

Goddess Lakshmi

Goddess Lakshmi

Shravana masa or Shravana month is the 5th month in Hindu calendar or Kannada panchanga followed in Karnataka. In 2018, Shravana masa starts on August 12 and ends on September 9.

Kannada Shravanamasa Shukla Paksha begins on August 12 and ends on August 26 in 2018. Kannada Sravanamasa Krishna paksha starts on begins on August 27 and ends on September 9. The similar Panchanga is followed in Maharashtra, Gujarat, Goa, Telangana and Andhra Pradesh.

Shravana masa is the most important month to perform Lakshmi puja as per Kannada calendars. Nagara Panchami, Varamahalakshmi Puja, Mangala Gowri Vratha, Upakarma, Raksha bandhan, and Sri Krishna Janmashtami or Gokulashtami are the important festivals in Kannada Sravana masa.

Mangala Gowri Puja is the main ritual of Shravana Mangalvara (Tuesdays in Shravan month).

Sravana Masa Shukravara Lakshmi Puja is another famous ritual observed in Shravana Masa.

Other major festivals in Kannada Shravana Masa 2019

2 August 2019 – Shravana Maasa Chandrodayam

2 August 2019 – Shrungar Dwitiya / Sindhara Dooj

3 August 2019 – Hariyali Teej, Madhushrava Tritiya

4 August 2019 – Durva Ganapati Vratam, Naga Chaturthi Upvaas, Vinayak Chaturthi, Angarak Yog

5 August 2019 – Nagula Panchami, Garuda Panchami, Samaveda Upakarma, Rig Shukla Yajur Hiranyakeshi Shravani, Bharat Swatantrata Diwas, Jagrat Gauri Vrat (Jagrat Gowri Panchami)

6 August 2019 – Kalki Jayanti, Supoudan Varna Shashti, Shriyal Shashti

7 August 2018 – Sheetala Saptami, Goswami Tulasidas Jayanti

8 August 2018 – Pushpashtami, Durvashtami

9 August 2019 – Varalakshmi Vratham, Kaumari Devi Puja

10 August 2019 – Asha Dashami

11 August 2019 – Jhulan Yatrarambh

11 August 2019 – Putrada Ekadashi, Pavitra Ekadashi

12 August 2019 – Damodara Dwadashi, Pradosh Pujan

14 August 2019 – Rigveda Upakarma, Rig Shravani, Jhulan Yatra Samapti, Nariyali Purnima.

15 August 2019 – Rakshabandhan, Hayagriva Jayanti (Hayagriva Utpatti), Shukla Yajurveda Upakarma, Shukla Yajur Taittariya Shravani, Balabhadra Puja (Odisha), Amarnath Yatra, Jandhyala Purnima, Vikhanasa Jayanti

17 August 2019 – Simha Sankranti

19 August 2019 – Sankashti Chaturthi, Bahula Chaturthi

20 August 2019 – Raksha Panchami (Odisha)

23 August 2019 – Sri Krishna Janmashtami (Smarta), Sri Krishna Jayanti (Upvaas), Jayanti Yog

24 August 2019 – Vaishnava Sri Krishna Jayanti, Gopalkala, Nandotsav

26 August 2019 – Aja Ekadashi

27 August 2019 – Pradosha Vrata, Kailash Yatra

28 August 2019 – Masa Shivaratri, Kailash Yatra

30 August 2019 – Pola, Polala Amavasya, Kushotpatini Amavasya, Darsh Pitori Amavasya

Shravana Masa Puja 2019

Shravana Aadivara – August 3, August 11, August 18, August 25.

Shravana Somavara – August 4, August 12, August 19, August 26.

Shravana Mangalavara – August 5, August 13, August 20, August 27.

Shravana Budhavara – August 6, August 14, August 21, August 28.

Shravana Guruvara (Shravana Lakshmivara) – August 7, August 15, August 22, August 29.

Shravana Shukravara – August 2, August 9, August 16, August 23, August 30.

Shravana Shanivara – August 3, August 10, August 17, August 24.

Write Your Comment

1 Comments

  1. Parag says:

    why is the importance of shravan gauri in kannad vaishnav bhrahmins