Shani Vajrapanjara Kavacham in Gujarati

નીલાંબરો નીલવપુઃ કિરીટી
ગૃધ્રસ્થિતાસ્ત્રકરો ધનુષ્માન |
ચતુર્ભુજઃ સૂર્યસુતઃ પ્રસન્નઃ
સદા મમસ્યાદ્વરદઃ પ્રશાંતઃ ||

બ્રહ્મા ઉવાચ

શૃણુધ્વં ઋષયઃ સર્વે શનિ પીડાહરં મહત |
કવચં શનિરાજસ્ય સૌરૈરિદમનુત્તમમ ||

કવચં દેવતાવાસં વજ્ર પંજર સંઙ્ગકમ |
શનૈશ્ચર પ્રીતિકરં સર્વસૌભાગ્યદાયકમ ||

અથ શ્રી શનિ વજ્ર પંજર કવચમ |

ઓં શ્રી શનૈશ્ચરઃ પાતુ ભાલં મે સૂર્યનંદનઃ |
નેત્રે છાયાત્મજઃ પાતુ પાતુ કર્ણૌ યમાનુજઃ || 1 ||

નાસાં વૈવસ્વતઃ પાતુ મુખં મે ભાસ્કરઃ સદા |
સ્નિગ્ધકંઠશ્ચ મે કંઠં ભુજૌ પાતુ મહાભુજઃ || 2 ||

સ્કંધૌ પાતુ શનિશ્ચૈવ કરૌ પાતુ શુભપ્રદઃ |
વક્ષઃ પાતુ યમભ્રાતા કુક્ષિં પાત્વસિતસ્તથા || 3 ||

નાભિં ગ્રહપતિઃ પાતુ મંદઃ પાતુ કટિં તથા |
ઊરૂ મમાંતકઃ પાતુ યમો જાનુયુગં તથા || 4 ||

પાદૌ મંદગતિઃ પાતુ સર્વાંગં પાતુ પિપ્પલઃ |
અંગોપાંગાનિ સર્વાણિ રક્ષેન મે સૂર્યનંદનઃ || 5 ||

ફલશ્રુતિઃ

ઇત્યેતત્કવચમ દિવ્યં પઠેત્સૂર્યસુતસ્ય યઃ |
ન તસ્ય જાયતે પીડા પ્રીતો ભવતિ સૂર્યજઃ ||

વ્યયજન્મદ્વિતીયસ્થો મૃત્યુસ્થાનગતોપિવા |
કલત્રસ્થો ગતોવાપિ સુપ્રીતસ્તુ સદા શનિઃ ||

અષ્ટમસ્થો સૂર્યસુતે વ્યયે જન્મદ્વિતીયગે |
કવચં પઠતે નિત્યં ન પીડા જાયતે ક્વચિત ||

ઇત્યેતત્કવચં દિવ્યં સૌરેર્યન્નિર્મિતં પુરા |
દ્વાદશાષ્ટમજન્મસ્થદોષાન્નાશયતે સદા |
જન્મલગ્નસ્થિતાન દોષાન સર્વાન્નાશયતે પ્રભુઃ ||

ઇતિ શ્રી બ્રહ્માંડપુરાણે બ્રહ્મનારદસંવાદે શનિવજ્રપંજર કવચં સંપૂર્ણમ

Shani Vajrapanjara Kavacham in Other Languages

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment