First Shravan Somvar in 2022

Shivalingam

Shivalingam

18 July 2022 is First Shravan Somvar in North Indian Hindi calendars. In Marathi, Gujarati, Telugu and Kannada calendars, it is on July 31. And in Nepali calendar, first Shravan Somvar Vrat date is July 18.

18 July falls on Krishna Paksha Panchami in Shravan Month as per North Indian Hindi calendars; in Ashada Month as per Purnimant Panchangams. 31 July falls on Shukla Paksha Tritiya in Shravan Month as per all Hindu calendars.

In North Indian calendars, Shravan Month begins on July 14 and ends on August 11.

As per Telugu, Kannada, Marathi & Gujarati calendars, Shravan Maas 2022 begins on July 29 and ends on August 27.

Shravan Somvar Vrat dates in 2022

Shravan Mangalavar Vrat (Mangalagauri Vratham)

Shravan Budhvar Pujan

Shravan Guruvar Pujan

Shravan Shukravar Vrata (Mangalagauri Vratham)

Shravan Shanivar Vrat

Shravan Ravivar Vrat

Write Your Comment