Chandra Sekharashtakam in Bengali

রত্নসানু শরাসনং রজতাদ্রি শৃংগ নিকেতনং
শিংজিনীকৃত পন্নগেশ্বর মচ্য়ুতানল সায়কম |
ক্ষিপ্রদগ্দ পুরত্রয়ং ত্রিদশালয়ৈ রভিবংদিতং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্য়তি বৈ য়মঃ || 1 ||

মত্তবারণ মুখ্য়চর্ম কৃতোত্তরীয় মনোহরং
পংকজাসন পদ্মলোচন পূজিতাংঘ্রি সরোরুহম |
দেব সিংধু তরংগ শ্রীকর সিক্ত শুভ্র জটাধরং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্য়তি বৈ য়মঃ || 2 ||

কুংডলীকৃত কুংডলীশ্বর কুংডলং বৃষবাহনং
নারদাদি মুনীশ্বর স্তুতবৈভবং ভুবনেশ্বরম |
অংধকাংতক মাশ্রিতামর পাদপং শমনাংতকং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্য়তি বৈ য়মঃ || 3 ||

পংচপাদপ পুষ্পগংধ পদাংবুজ দ্বয়শোভিতং
ফাললোচন জাতপাবক দগ্ধ মন্মধ বিগ্রহম |
ভস্মদিগ্দ কলেবরং ভবনাশনং ভব মব্য়য়ং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্য়তি বৈ য়মঃ || 4 ||

য়ক্ষ রাজসখং ভগাক্ষ হরং ভুজংগ বিভূষণম
শৈলরাজ সুতা পরিষ্কৃত চারুবাম কলেবরম |
ক্ষেল নীলগলং পরশ্বধ ধারিণং মৃগধারিণম
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্য়তি বৈ য়মঃ || 5 ||

ভেষজং ভবরোগিণা মখিলাপদা মপহারিণং
দক্ষয়জ্ঞ বিনাশনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিবিলোচনম |
ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদং সকলাঘ সংঘ নিবর্হণং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্য়তি বৈ য়মঃ || 6 ||

বিশ্বসৃষ্টি বিধায়কং পুনরেবপালন তত্পরং
সংহরং তমপি প্রপংচ মশেষলোক নিবাসিনম |
ক্রীডয়ংত মহর্নিশং গণনাথ য়ূথ সমন্বিতং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্য়তি বৈ য়মঃ || 7 ||

ভক্তবত্সল মর্চিতং নিধিমক্ষয়ং হরিদংবরং
সর্বভূত পতিং পরাত্পর মপ্রমেয় মনুত্তমম |
সোমবারিন ভোহুতাশন সোম পাদ্য়খিলাকৃতিং
চন্দ্রশেখর এব তস্য় দদাতি মুক্তি ময়ত্নতঃ || 8 ||

রচন: ঋষি মার্কংডেয়

Chandra Sekharashtakam in Other Languages

Write Your Comment