पुनर्वसु नक्षत्र | पुनर्वसु नक्षत्र देवता, नक्षत्र मंत्र, नक्षत्र वृक्ष

जानिये पुनर्वसु नक्षत्र की बारे में – पुनर्वसु नक्षत्र देवता, पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी, पुनर्वसु नक्षत्र वृक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र प्राणी, पुनर्वसु नक्षत्र पौराणिक मंत्र, पुनर्वसु नक्षत्र देवता मंत्र, और पुनर्वसु नक्षत्र पीडाहर मंत्र. आर्द्रा नक्षत्र सनातन वेद ज्योतिष की २७ नक्षत्र चक्र में सातवीं नक्षत्र हैं |

नक्षत्र देवता: अदिती

नक्षत्र स्वामी: गुरू

नक्षत्र आराध्य वृक्ष : वेळू/ बांबू

नक्षत्र पर्यायी वृक्ष : वड

राशी व्याप्ती: 3 चरणे मिथुन राशीमध्ये, बाकी १ चरण कर्क राशीमध्ये

नक्षत्र प्राणी: मांजर

नक्षत्र तत्व: वायु

नक्षत्र स्वभाव: चर

पौराणिक मंत्र:

अदितीः पीतवर्णाश्च स्त्रुवाक्षकमण्डलून l
दधाना शुभदा मे स्यात पुनर्वसु कृतारव्या ll

नक्षत्र देवता नाममंत्र :-

अ) ॐ आदित्यै नमःl

आ)ॐ आदितये नमःl

नक्षत्र पीडाहर मंत्र:-

अदितीर्देवमाताच पुनर्वस्वधिपातया l
सर्वारिष्ट विनाशाय आदित्यैय नमोनमःll

नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ आर्द्रायै नमःl

Write Your Comment