Uma Maheswara Stotram in English

namaH SivaabhyaaM sarasOtsavaabhyaaM
namaskRutaabheeShTavarapradaabhyaam |
naaraayaNEnaarchitapaadukaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 2 ||

namaH SivaabhyaaM vRuShavaahanaabhyaaM
viriMchiviShNviMdrasupoojitaabhyaam |
vibhootipaaTeeravilEpanaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 3 ||

namaH SivaabhyaaM jagadeeSvaraabhyaaM
jagatpatibhyaaM jayavigrahaabhyaam |
jaMbhaarimukhyairabhivaMditaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 4 ||

namaH SivaabhyaaM paramauShadhaabhyaaM
paMchaakShareepaMjararaMjitaabhyaam |
prapaMchasRuShTisthitisaMhRutaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 5 ||

namaH SivaabhyaamatisuMdaraabhyaaM
atyaMtamaasaktahRudaMbujaabhyaam |
aSEShalOkaikahitaMkaraabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 6 ||

namaH SivaabhyaaM kalinaaSanaabhyaaM
kaMkaaLakalyaaNavapurdharaabhyaam |
kailaasaSailasthitadEvataabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 7 ||

namaH SivaabhyaamaSubhaapahaabhyaaM
aSEShalOkaikaviSEShitaabhyaam |
akuMThitaabhyaaM smRutisaMbhRutaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 8 ||

namaH SivaabhyaaM rathavaahanaabhyaaM
raveeMduvaiSvaanaralOchanaabhyaam |
raakaaSaSaaMkaabhamukhaaMbujaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 9 ||

namaH SivaabhyaaM jaTilaMdharaabhyaaM
jaraamRutibhyaaM cha vivarjitaabhyaam |
janaardanaabjOdbhavapoojitaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 10 ||

namaH SivaabhyaaM viShamEkShaNaabhyaaM
bilvachCadaamallikadaamabhRudbhyaam |
SObhaavateeSaaMtavateeSvaraabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 11 ||

namaH SivaabhyaaM paSupaalakaabhyaaM
jagatrayeerakShaNabaddhahRudbhyaam |
samastadEvaasurapoojitaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 12 ||

stOtraM trisaMdhyaM SivapaarvateebhyaaM
bhaktyaa paThEddvaadaSakaM narO yaH |
sa sarvasaubhaagyaphalaani
bhuMktE SataayuraaMtE SivalOkamEti || 13 ||

Author: Shankaracharya

Uma Maheswara Stotram in Other Languages

Write Your Comment