Purvabhadra Nakshatra Stotram – Poorattathi or Poorattadhi Nakshatra Stotram

Purvabhadra nakshatra or Purvabhadrapada, also known as Poorattathi nakshatram in Tamil; Poorattadhi Nakshatram in Malayalam, is the 25th one in 27 nakshatrams in Hindu Astrology. Purvabhadra Nakshatra stotram is a daily prayer for Poorvabhadra nakshatra natives to chant. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives tremendous happiness, self confidence, and wealth for the natives of Poorvabhadra nakshatra. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be highly meritorious.

Purvabhadra Nakshatra stotram for 1st Padam or Charana

Araudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah
Shabdatigah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah

Purvabhadra Nakshatra stotram for 2nd Padam or Charana

Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah
Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-Kirtanah

Poorattathi Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charana

Uttarano Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah
Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah

Poorattadhi Nakshatra stotram for 4th Padam or Charana

Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah
Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Dishah

Write Your Comment

6 Comments

 1. Dr. D.N. Purohit says:

  Please write the source of each Rasi Stotram

 2. Dr. D.N. Purohit says:

  For different nakshtras, what has bee stated as STOTRAM are in fact different slokas of Vishnu Sahashranam and that too not complete. Please provide guidance on the matter.

 3. Swapnali says:

  can u tell us wat baby will born next to purattathy naksatra

 4. Omanand says:

  list of lord shiva names for natchatra poorattadhi

 5. Sacchidananda says:

  www names of girl baby born on purattadhi star

 6. Mithila Marathe says:

  please explain the “Purvabhadra Nakshtra stotram for 2nd padma or charana” mantra meaning and it’s benefits.

  “Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah
  Vidvattamo Vitabhayah Punya- Shravana- Kirtanah”