Lingashtakam in Bengali

ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিঙ্গং
নির্মলভাসিত শোভিত লিঙ্গম |
জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 1 ||

দেবমুনি প্রবরার্চিত লিঙ্গং
কামদহন করুণাকর লিঙ্গম |
রাবণ দর্প বিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 2 ||

সর্ব সুগংধ সুলেপিত লিঙ্গং
বুদ্ধি বিবর্ধন কারণ লিঙ্গম |
সিদ্ধ সুরাসুর বংদিত লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 3 ||

কনক মহামণি ভূষিত লিঙ্গং
ফণিপতি বেষ্টিত শোভিত লিঙ্গম |
দক্ষ সুয়জ্ঞ নিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 4 ||

কুঙ্কুম চংদন লেপিত লিঙ্গং
পঙ্কজ হার সুশোভিত লিঙ্গম |
সঞ্চিত পাপ বিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 5 ||

দেবগণার্চিত সেবিত লিঙ্গং
ভাবৈ-র্ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম |
দিনকর কোটি প্রভাকর লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 6 ||

অষ্টদলোপরিবেষ্টিত লিঙ্গং
সর্বসমুদ্ভব কারণ লিঙ্গম |
অষ্টদরিদ্র বিনাশন লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 7 ||

সুরগুরু সুরবর পূজিত লিঙ্গং
সুরবন পুষ্প সদার্চিত লিঙ্গম |
পরাত্পরং পরমাত্মক লিঙ্গং
তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 8 ||

লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্য়ং য়ঃ পঠেশ্শিব সন্নিধৌ |
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ||

Lingashtakam in Other Languages

Write Your Comment