Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram | 108 Names of Lord Laxmi Narasimha

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram is a prayer dedicated to Lord Narasimha which gives 108 names of Lord Lakshmi Narasimha Swamy.

Narasimho mahasimho divyasimho mahabala
Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1

Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama
Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2

Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama
Jvalanmukho jvalamali mahajvalas mahaprabhu 3

Nitilaksah sahasrakso durniriksyah pratapana
Mahadamstra yudhahprajnas candakopi sadasiva 4

Hiranyakasipudhvamsi daityadanavabhanjana
Gunabhadro mahabhadro balabhadrah subhadraka 5

Karalo vikaralascha vikarta sarvakartrka
Sisumaras trilokatma isah sarvesvaro vibhu 6

Bhairavadambaro divyas cacyutah kavi madhava
Adhoksajo’ksarah sarve vanamali varaprada 7

Visvambaro’dbhuto bhavyah srivisnuh purusottama
Anaghastra nakhastracha suryojyotih suresvara 8

Sahasrabahuh sarvajnah sarvasiddhipradayaka
Vajradamstro vajranakho mahanandah paramtapa 9

Sarvamantraikarupascha sarvayantravidarama
Sarvatantratmakavyakta suvyakta bhakta vatsala 10

Vaisakhasuklabhutotthah saranagatavatsala
Udarakirtih punyatma mahatma candravikrama 11

Vedatrayo prapujyascha bhagavan paramesvara
Srivatsamka srinivaso jagadvyapi jaganmaya 12

Jagatpalo jagannatha mahakhago dvirupabhrt
Paramatma paramjyotir nirgunascha nrikesari 13

Paratattvam paramdhama saccidanandavigraha
Laksminrsimha sarvatma dhirah prahladapalaka 14

Idam laksminrsimhasya namastottaramisatam
Trisandhyam yahpathetbhaktya sarvabheestamavapnuyat 15

Write Your Comment

37 Comments

 1. Sunjeev says:

  durga ashtottara shatanama stotram paath in somvati amavasya

 2. Sahishnu says:

  sri lakshmi narasimha swamy ashtothram audio free download

 3. Shivasundari says:

  lakshmi narasimha swamy ashtothram mp in telugu download

 4. Unmesh says:

  108 names of lord lakshmi narasimha swamy in hindi

 5. Annapoorna says:

  lakshmi ashtottara sata nama stotram with english meaning

 6. Subrata says:

  sri lakshmi narasimha swamy stotram in telugu pdf

 7. Phanibhusan says:

  108 names of lord narasimha written in sanskrit

 8. Valini says:

  various names of lord sri lakshmi narasimha swamy

 9. Aaratrika says:

  loard lakshmi narsimha hindu sanskrit baby girl name

 10. Vina says:

  lakshmi narasimha swamy 108 mantras in telugu pdf

 11. Kannaki says:

  sri lakshmi narasimha swamy puja mantras in telugu

 12. Gorochana says:

  sri lakshmi narasimha swamy astotram lyric in telugu 108

 13. Sarvani says:

  sri lakshmi narasimha swamy astotram in english lyrics

 14. Mahavir says:

  108 names of lord narasimha in devanagari script

 15. Svaminath says:

  sri lakshmi narasimha swamy 108 names in hindi

 16. Devdas says:

  lord narasimha swamy names for a girl baby

 17. Chahel says:

  lakshmi narasimha astotra shantanam stotra pdf in kannada

 18. Satyamurty says:

  shree laxmi narsimha ashtottara shata namavali in devanagari

 19. Lakshmigopal says:

  pdf text on sri lakshmi nrisimha swamy mantras stotras

 20. Pavanaj says:

  lakshmi narasimha ashtothara shata nama stotram in kannada pdf

 21. Trilochana says:

  108 sri lakshmi narasimha stotram pdf in sanskrit

 22. Pooja says:

  sri lakshmi narasimha swamy tamil stotram in pdf free download

 23. Ulhas says:

  free audio download of sri lakshmi narasimha ashtottara

 24. Niramitra says:

  HOW TO FREE AUDIO DOWNLOAD OF SRI LAKSHMI NARASIMHA ASHTOTTARA

 25. Aatmaja says:

  sri lakshmi narasimha 108 nama ashtothram in telugu pdf

 26. Bimbisaar says:

  sri lakshmi ashtottara satha nama stotram in telugu pdf

 27. Shrey says:

  sree shani astothara sathanama stotram in telugu pdf

 28. Simran says:

  lakshmi narsimha names for baby girls in sanskrit

 29. Ablaa says:

  Sri laxmi narasimha 108 names sahasranamam in kannada

 30. Soham says:

  108 names of lakshmi narasimha swamy in telugu font

 31. Dwarakadas says:

  sri lakshmi narasimha swamy stotras in telugu script

 32. Amiti says:

  baby boy names with meaning of lord laxmi narasimha swamy

 33. Lipi says:

  sri varalakshmi ashtottara satha nama stotram in telugu

 34. Sourish says:

  108 names of lord narasimha pdf in hindi

 35. Dharmik says:

  free download on 108 forms that Lakshmi takes

 36. Nishil says:

  lakshmi ashtottara shatanama 108 names in tamil pdf

 37. Shashikant Desai says:

  I want this in devnagri script off sanskrit