Dhanu Rashi Kannada Varsha Bhavishya 2017-2018

Dhanu Rasi or Dhanussu Rashi is the ninth Rasi among 12 Rashis in Hindu astrology. Dhanu Rashi consists of Moola Nakshatra, Purvashada Nakshatram, Uttarashada Nakshatra 1st pada.

Those who born between November 23 and December 22 are the natives of Sagittarius Zodiac sign as per the date of birth. This system is used in Hindu astrology when you do not know the exact time or your birth star (Janma nakshatram).

As per Hindu calendar (Panchangam), the year 2017-18 is Hemalamba Nama Samvatsaram. It is Shalivahana Shaka 1938-1939 year and Shiva Shaka 344.

Download Dhanu Rashibhavishya 2017-2018 in Kannada here.. Link

Ugadi Panchanga Sravanam 2017-2018

Hevilambi Nama Samvatsara Navanayaka Phalam

Aaya Vyaya 2017-2018 for all Rashis (Income – Expenditure Ratio)

Rajapujya Avamanam 2017-2018 for all Rashis (Honor – Dishonor Ratio)

All Nakshatra Kandaya Phalam 2017-2018

Write Your Comment

1 Comments

 1. Shanthi manjunatha says:

  Dob – 21/11/2017
  Dhanassu rashi
  Mula nakshatra
  Sex – female
  Evarige yava akshara baruthadhe