Devi Navaratna Malika Stotram

Devi Navaratna Malika stotram is a powerful prayer dedicated to Goddess Devi. It is one of the famous works by Sri Adi Shankara Bhagavatpada. Navaratna Malika Stotram is a nine-verse prayer (garland of 9 gems) which describes the power of Goddess Devi.

It also has the Phalastuthi, a verse to explain the merits or benefits of reciting Navaratna Malika Stotram. Here goes the text or lyrics of Navratna Maalika stotram:

Haara noopura kireeta kundala vibhooshithaavayava shobhineem
kaaranesha vara maulikoti parikalpyamaana padapeethikaam
kaala kaala phanipaasha baana dhanurankushaa maruna mekhalaam
phaala bhoo tilaka lochanaam manasi bhaavayaami paradevataam //1//

Gandhasaara ghanasaara chaaru nava naagavalli rasavaasineem
saandhya raaga madhuraadharaa bharana sundaraanana shuchismitaam
mandharaayata vilochanaa mamalabaala chandrakruta shekharee
mindiraa ramana sodareem manasi bhaavayaami paradevataam //2//

Smera chaarumukha mandalaam vimala gandalambimani kundalaam
haaradaama pari shobhamaana kuchabhaara bheerutanumadhyamaam
veera garvahara noopuraam vividhakaaranesha vara peethikaam
maara vairi sahachaarineem manasi bhaavayaami paradevataam //3//

Bhooribhaara dharakundaleendra manibaddha bhoovalaya peethikaam
vaariraashi manimekhalaa valaya vahni mandala shareerineem
vaari saaravaha kundalaam gagana shekhareem cha paramaatmikaam
chaaruchandra ravilochanaam manasi bhaavayaami paradevataam //4//

Kundala trividhakona mandala vihaara shaddala samullasat pundareeka
mukhabhedineem tarunachandabhaanu tadidujjvalaam
mandalendu parivaahitaamruta taranginee maruna roopineem
mandalaanta manideepikaam manasi bhaavayaami paradevataam //5//

Vaaranaanana mayooravaahamukha daahavaarana payodharaam
chaaranaadi surasundaree chikura shekareekruta padaambujaam
kaaranaadhipati panchaka prakruti kaarana prathama maatrukaam
vaaranaanta sukhapaaranaam manasi bhaavayaami paradevataam //6//

Padma kaanti padapaanipallava payodharaanana saroruhaam
padmaraaga manimekhalaa valayaneevishobhita nitambineem
padmasambhava sadaa shivaantamaya pancharatna padapeethikaam
padmineem pranava roopineem manasi bhaavayaami paradevataam //7//

Aagama pranavapeethikaa mamala varna mangala shareerineem
aagamaavayava shobhinee makhilaveda saarakruta shekhareem
moolamantra mukha mandalaam muditanaada bindu nava yauvanaam
maatrukaam tripurasundareem manasi bhaavayaami paradevataam //8//

Kaalikaa timira kuntalaanta ghana bhrunga mangala viraajineem
choolikaa shikhara maalikaa valaya mallikaa surabhi saurabhaam
kaalikaa madhura gandamandala manoharaanana saroruhaam
kaalikaa makhila naayikaam manasi bhaavayaami paradevataam //9//

Phalastuthi:

Nityameva niyamena jalpataam bhukti mukti phaladaamabheeshtadaam
shankarena rachitaam sadaa japet naamaratna navaratna maalikaam

Write Your Comment

9 Comments

 1. thri says:

  i want to copy a navarathnamalika lyrics how to copy that navarathnamalika lyrics

 2. Kausalya says:

  sree devi navaratna maalika stotram lyrics in telugu

 3. Jugnu says:

  devi navaratna malika stotram lyrics in telugu sankara charya

 4. Triya says:

  devi ratna mallika stotram by adi shankaracharya lyrics in sanskrit

 5. Shripadma says:

  navaratna malika stotram lyrics in kannada and meaning

 6. Rina says:

  devi navaratna malika stotram Telugu lyrics free download

 7. Niranjan says:

  navaratna malika stotram telugu lyrics in telugu free download

 8. Sashwat says:

  shyamala navaratna malika stotram lyrics meaning in english

 9. Jai Ram says:

  Navaratna Malika stotram with meaning in Telugu required please