Anjaneya Stotram (Hanumath Stotram)

Anjaneya Stotram or Hanumath Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Hunuman.

This Anjaneya Stotram has popular slokas like ‘Manojavam marutha tulya vegam’ and ‘Anjaneya madhi patalananam’.

Here is the lyrics of Anjaneya stotram.

Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam,
Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayankaram.

Manojavam , marutha thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam.

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam.

Phala sruthi (Glory of Anjaneya Stotram):

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.

Write Your Comment

17 Comments

 1. Saikiran says:

  hanuman strotram in oriya mano jabam maruta tulya begam

 2. Vasuroop says:

  manojavam marutha tulya vegam telugu slokas in pandava vanavasam script

 3. Radhesh says:

  Anjaneya mathi patalananam Kanchanadri kamaneeya vigraham Parijatha tharu moola vasinam Bhavayami bhava mana nandanam

 4. Vibhavasu says:

  story related the strotam Manojabam Maruti Tulya begam

 5. Mrigaj says:

  in devanagari script hanuman slokas anjana nandanam veeram

 6. Kautilya says:

  jai hanu man theme song manojavam god song download

 7. Harita says:

  manojavam marut tulya vegam lyrics in hindi pdf

 8. Keshi says:

  manojavam maruta tulya vegam full lyrics in hindi

 9. Amiti says:

  hanuman chalisa lyrics in kannada manojavam marutam lyrics

 10. Jaswant says:

  by whom it is writen manojavam marut tulya vegam lyrics?

 11. Datta says:

  sri rama dootham sirasa namami mp3 free download

 12. Shrinand says:

  manojavam marutha thulya vegam – sloka in malayalam – pdf

 13. Prafula says:

  manojavam maruta tulya vegam slokam in telugu pdf

 14. Jasraj says:

  manojavam maruta tulya vegam mantra in telugu pdf

 15. Shreevallabh says:

  anjaneya swamy slokas in hindi font in pdf format

 16. Mamata says:

  mano jabam marutatulya begam hanuman mantra and song

 17. Aashna says:

  what is the meaning of manojavam marutha tulya vega