Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2016 Schedule

Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2016 Schedule for Pandharpur Waari Yatra 2016 (Ashadi Ekadashi Yatra) is given here.

Sant Tukaram Palkhi begins on 27 June 2016 from Dehu and reaches Pandharpur on 14 July 2016.

Here is the detailed schedule of Sant Tukaram Palkhi procession – including the details like the venues for first halt, second halt, afternoon halt, third halt, fourth halt and night halt.

Pune Traffic diversions for Palkhi Yatra

Tukaram Maharaj Palkhi Sohala 2016 (Dehu to Pandharpur)

Sri Sant Tukaram Maharaj Dehu – Pandharpur Palkhi Schedule 2016

Day Date Starts From 1 St Break Lunch Break Post Lunch Break Night Stay
1 27 june 2016

 

—- —- Starts from Dehu Inamdar Wada Dehu
2 28 June 2016 Dehu

Inamdar Wada

Angadhshaha Baba Abhang Aarti

Chincholi Paduka

Nigdi Aakurdi  Vithal Mandir
3 29 June 2016 Aakurdi  Vithal Mandir Pimpri Shri Vithal Nagar Dapodi Shivaji Nagar Nivdung Vithal Mandir, Nanpeth Pune
4 30 June 2016 —- —- —- Nivdung Vithal Mandir, Nanpeth Pune
5 01 July 2016 Nivdung Vithal Mandir, Nanpeth Pune Bhairobanala Hadapsar Loni Kalbhore Loni Kalbhor Vitthal Mandir
6 02 July16 Loni Kalbhor Vitthal Mandir Kunjeervadi Fata Uralikanchan Jawjibuwachi Wadi Shri Bhairavnath

Mandir, Yavat

7 3 July 2016 Shri Bhairavnath Mandir, Yavat Bhagvat Vaasti Bhandgaon Kedgaon-Chaufula Shri Vitthal Mandir: Varvand
8 4 July 2016 Shri Vithal Mandir Varvand Bhagvat Vasti Patas Roti

Hingni Wada

Kharadwadi

 

Undwadi

Gavalyachi

9 5 July 2016 Undwadi Gavalyachi Baramati Sanskrtik Bhavan

Baramati

10 6 July 2016 Sanskrtik Bhavan Baramati Motibaug Pimpli Grape Katewadi Bhavaninagar Sakhar Karkhana Sansar Maruti Mandir

[सणसर]

 

11 7 July 2016 Sansar Maruti Mandir

[सणसर]

Belvadi (Golringan) Belvadi Nimgaon Ketki
12 8 July 2016 Nimgaon Ketki Tarangwadi Indapur

(Golringa)

—- Indapur
13 9 July 2016 Indapur Sarati
14 10 July 2016 Sarati Mane Vidyalya

[Gol Ringan]

Vithal Mandir Akluj
15 11 July 2016 Akluj Malinagar

Ubhe Ringan

Kadam Vasti

Shripur Sakhar Karkhana

Borgaon
16 12 July 2016 Borgaon Malkhambi Tondle-Bondale Pirachi Kuroli
17 13 July 2016 Pirachi Kuroli —– —–  Vaghad Vasti

Bhandi Shegaon

Bajirao Vihir

Ubhe Ringan

Wakhari
18 14 July 2016 Wakhari —- Pandhrpur
15 July 2016 Ashadhi Ekadashi

Leave a Reply

2 Comments

  1. Yuktha says:

    sant tukaram maharaj palkhi schedule 2013 route map