Anjaneya Stotram (Hanumath Stotram)

Anjaneya Stotram or Hanumath Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Hunuman.

This Anjaneya Stotram has popular slokas like ‘Manojavam marutha tulya vegam’ and ‘Anjaneya madhi patalananam’.

Here is the lyrics of Anjaneya stotram.

Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam,
Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayankaram.

Manojavam , marutha thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam.

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam.

Phala sruthi (Glory of Anjaneya Stotram):

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.

Leave a Comment.

20 Comments

 1. Useful daily Maruti Prayer

  By Kripakaran Muthuswamy at February 12, 2015 at 11:04 am
 2. what is the meaning of manojavam marutha tulya vega

  By Aashna at September 22, 2013 at 10:09 pm
 3. mano jabam marutatulya begam hanuman mantra and song

  By Mamata at September 12, 2013 at 8:13 pm
 4. anjaneya swamy slokas in hindi font in pdf format

  By Shreevallabh at August 17, 2013 at 10:55 pm
 5. manojavam maruta tulya vegam mantra in telugu pdf

  By Jasraj at August 14, 2013 at 2:41 am
 6. manojavam maruta tulya vegam slokam in telugu pdf

  By Prafula at July 28, 2013 at 8:17 pm
 7. manojavam marutha thulya vegam – sloka in malayalam – pdf

  By Shrinand at July 9, 2013 at 11:25 pm
 8. sri rama dootham sirasa namami mp3 free download

  By Datta at July 8, 2013 at 4:12 pm
 9. by whom it is writen manojavam marut tulya vegam lyrics?

  By Jaswant at July 6, 2013 at 10:33 pm
 10. hanuman chalisa lyrics in kannada manojavam marutam lyrics

  By Amiti at July 2, 2013 at 5:39 pm
 11. manojavam maruta tulya vegam full lyrics in hindi

  By Keshi at June 29, 2013 at 6:10 pm
 12. manojavam marut tulya vegam lyrics in hindi pdf

  By Harita at June 27, 2013 at 12:01 pm
 13. jai hanu man theme song manojavam god song download

  By Kautilya at June 14, 2013 at 11:03 am
 14. in devanagari script hanuman slokas anjana nandanam veeram

  By Mrigaj at April 29, 2013 at 11:45 am
 15. story related the strotam Manojabam Maruti Tulya begam

  By Vibhavasu at April 26, 2013 at 4:54 pm
 16. Anjaneya mathi patalananam Kanchanadri kamaneeya vigraham Parijatha tharu moola vasinam Bhavayami bhava mana nandanam

  By Radhesh at April 24, 2013 at 6:50 am
 17. manojavam marutha tulya vegam telugu slokas in pandava vanavasam script

  By Vasuroop at April 15, 2013 at 2:21 am
 18. hanuman strotram in oriya mano jabam maruta tulya begam

  By Saikiran at April 13, 2013 at 9:48 pm