Anjaneya Stotram (Hanumath Stotram)

Anjaneya Stotram or Hanumath Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Hunuman.

This Anjaneya Stotram has popular slokas like ‘Manojavam marutha tulya vegam’ and ‘Anjaneya madhi patalananam’.

Here is the lyrics of Anjaneya stotram.

Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam,
Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayankaram.

Manojavam , marutha thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam.

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam.

Phala sruthi (Glory of Anjaneya Stotram):

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.

Leave a comment to Anjaneya Stotram (Hanumath Stotram)

 1. hanuman strotram in oriya mano jabam maruta tulya begam

 2. manojavam marutha tulya vegam telugu slokas in pandava vanavasam script

 3. Anjaneya mathi patalananam Kanchanadri kamaneeya vigraham Parijatha tharu moola vasinam Bhavayami bhava mana nandanam

 4. story related the strotam Manojabam Maruti Tulya begam

 5. in devanagari script hanuman slokas anjana nandanam veeram

 6. jai hanu man theme song manojavam god song download

 7. manojavam marut tulya vegam lyrics in hindi pdf

 8. manojavam maruta tulya vegam full lyrics in hindi

 9. hanuman chalisa lyrics in kannada manojavam marutam lyrics

 10. by whom it is writen manojavam marut tulya vegam lyrics?

 11. sri rama dootham sirasa namami mp3 free download

 12. manojavam marutha thulya vegam – sloka in malayalam – pdf

 13. manojavam maruta tulya vegam slokam in telugu pdf

 14. manojavam maruta tulya vegam mantra in telugu pdf

 15. anjaneya swamy slokas in hindi font in pdf format

 16. mano jabam marutatulya begam hanuman mantra and song

 17. what is the meaning of manojavam marutha tulya vega

 18. manojavam maruta tulya vegam mantr texta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *