Anjaneya Stotram (Hanumath Stotram)

Anjaneya Stotram or Hanumath Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Hunuman.

This Anjaneya Stotram has popular slokas like ‘Manojavam marutha tulya vegam’ and ‘Anjaneya madhi patalananam’.

Here is the lyrics of Anjaneya stotram.

Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam,
Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayankaram.

Manojavam , marutha thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam.

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam.

Phala sruthi (Glory of Anjaneya Stotram):

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.

Leave a Reply

20 Comments

 1. Aashna says:

  what is the meaning of manojavam marutha tulya vega

 2. Mamata says:

  mano jabam marutatulya begam hanuman mantra and song

 3. Shreevallabh says:

  anjaneya swamy slokas in hindi font in pdf format

 4. Jasraj says:

  manojavam maruta tulya vegam mantra in telugu pdf

 5. Prafula says:

  manojavam maruta tulya vegam slokam in telugu pdf

 6. Shrinand says:

  manojavam marutha thulya vegam – sloka in malayalam – pdf

 7. Datta says:

  sri rama dootham sirasa namami mp3 free download

 8. Jaswant says:

  by whom it is writen manojavam marut tulya vegam lyrics?

 9. Amiti says:

  hanuman chalisa lyrics in kannada manojavam marutam lyrics

 10. Keshi says:

  manojavam maruta tulya vegam full lyrics in hindi

 11. Harita says:

  manojavam marut tulya vegam lyrics in hindi pdf

 12. Kautilya says:

  jai hanu man theme song manojavam god song download

 13. Mrigaj says:

  in devanagari script hanuman slokas anjana nandanam veeram

 14. Vibhavasu says:

  story related the strotam Manojabam Maruti Tulya begam

 15. Radhesh says:

  Anjaneya mathi patalananam Kanchanadri kamaneeya vigraham Parijatha tharu moola vasinam Bhavayami bhava mana nandanam

 16. Vasuroop says:

  manojavam marutha tulya vegam telugu slokas in pandava vanavasam script

 17. Saikiran says:

  hanuman strotram in oriya mano jabam maruta tulya begam