Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in English

Vishnu Vishwaroopam

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in English, Lyrics of Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in English…. Vishnu Sahasranama stotram is the most chanted or recited stotram dedicated Lord Vishnu. This prayer of 1000 names of the Lord is chanted on all Ekadasi vratas. Author: Veda Vyasa Here are the lyrics of Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in English […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Hindi | श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Hindi | श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम.. Lyrics of Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Hindi | श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम रचन: वेद व्यास यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् । विघ्नं निघ्नंति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ॥ २ ॥ व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् । पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ ३ ॥ […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Gujarati

રચન: વેદ વ્યાસ યસ્યદ્વિરદવક્ત્રાદ્યાઃ પારિષદ્યાઃ પરશ્શતમ | વિઘ્નં નિઘ્નંતિ સતતં વિશ્વક્સેનં તમાશ્રયે || 2 || વ્યાસં વસિષ્ઠ નપ્તારં શક્તેઃ પૌત્રમકલ્મષમ | પરાશરાત્મજં વંદે શુકતાતં તપોનિધિમ || 3 || વ્યાસાય વિષ્ણુ રૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે | નમો વૈ બ્રહ્મનિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ || 4 || અવિકારાય શુદ્ધાય નિત્યાય પરમાત્મને | સદૈક રૂપ રૂપાય વિષ્ણવે સર્વજિષ્ણવે || 5 || […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Bengali

রচন: বেদ ব্য়াস য়স্য়দ্বিরদবক্ত্রাদ্য়াঃ পারিষদ্য়াঃ পরশ্শতম | বিঘ্নং নিঘ্নংতি সততং বিশ্বক্সেনং তমাশ্রয়ে || 2 || ব্য়াসং বসিষ্ঠ নপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম | পরাশরাত্মজং বংদে শুকতাতং তপোনিধিম || 3 || ব্য়াসায় বিষ্ণু রূপায় ব্য়াসরূপায় বিষ্ণবে | নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাসিষ্ঠায় নমো নমঃ || 4 || অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্য়ায় পরমাত্মনে | সদৈক রূপ রূপায় বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে || 5 || […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Oriya

ରଚନ: ଵେଦ ଵ୍ୟାସ ୟସ୍ୟଦ୍ଵିରଦଵକ୍ତ୍ରାଦ୍ୟାଃ ପାରିଷଦ୍ୟାଃ ପରଶ୍ଶତମ | ଵିଘ୍ନଂ ନିଘ୍ନଂତି ସତତଂ ଵିଶ୍ଵକ୍ସେନଂ ତମାଶ୍ରୟେ || 2 || ଵ୍ୟାସଂ ଵସିଷ୍ଠ ନପ୍ତାରଂ ଶକ୍ତେଃ ପୌତ୍ରମକଲ୍ମଷମ | ପରାଶରାତ୍ମଜଂ ଵଂଦେ ଶୁକତାତଂ ତପୋନିଧିମ || 3 || ଵ୍ୟାସାୟ ଵିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ଵ୍ୟାସରୂପାୟ ଵିଷ୍ଣଵେ | ନମୋ ଵୈ ବ୍ରହ୍ମନିଧୟେ ଵାସିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ || 4 || ଅଵିକାରାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ | ସଦୈକ ରୂପ ରୂପାୟ ଵିଷ୍ଣଵେ ସର୍ଵଜିଷ୍ଣଵେ || 5 || […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Kannada

ರಚನ: ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಯಸ್ಯದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಃ ಪರಶ್ಶತಮ್ | ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ || 2 || ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠ ನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್ | ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ || 3 || ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ | ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || 4 || ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ | ಸದೈಕ ರೂಪ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ || 5 || […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Malayalam

രചന: വേദ വ്യാസ യസ്യദ്വിരദവക്ത്രാദ്യാഃ പാരിഷദ്യാഃ പരശ്ശതമ് | വിഘ്നം നിഘ്നംതി സതതം വിശ്വക്സേനം തമാശ്രയേ || 2 || വ്യാസം വസിഷ്ഠ നപ്താരം ശക്തേഃ പൗത്രമകല്മഷമ് | പരാശരാത്മജം വംദേ ശുകതാതം തപോനിധിമ് || 3 || വ്യാസായ വിഷ്ണു രൂപായ വ്യാസരൂപായ വിഷ്ണവേ | നമോ വൈ ബ്രഹ്മനിധയേ വാസിഷ്ഠായ നമോ നമഃ || 4 || അവികാരായ ശുദ്ധായ നിത്യായ പരമാത്മനേ | സദൈക രൂപ രൂപായ വിഷ്ണവേ സര്വജിഷ്ണവേ || 5 || […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Tamil

ரசன: வேத வ்யாஸ யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஶ்ஶதம் | விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஶ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே || 2 || வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஶக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம் | பராஶராத்மஜம் வம்தே ஶுகதாதம் தபோனிதிம் || 3 || வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே | னமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய னமோ னமஃ || 4 || அவிகாராய ஶுத்தாய னித்யாய பரமாத்மனே | ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 5 || […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Telugu

రచన: వేద వ్యాస యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 || వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || 3 || వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || 4 || అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే | సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే || 5 || […]

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in Sanskrit

रचन: वेद व्यास यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् । विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ॥ 2 ॥ व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् । पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ 3 ॥ व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 4 ॥ अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ 5 ॥ […]