Savarni Manvantara (Eighth Manvantara)

Savarni Manvantara is the eighth Manvantara. It is named after Savarni Manu, Savarni Manu will have ten sons—Dhriti, Variyan, Yavasu, Suvarna, Dhrishti, Charishnu, Adya, Sumati, Vasu and Shukra. The Saptarishis of this manvantar will be–Ashwatthama, RishyaSringa, Kaushikya, Galav, Shatanand, Kashyap and Parashurama. Each manvantara is ruled over by a Manu. In the present kalpa, six manvantaras […]

Thiruvadhirai Nakshatram: Predictions, Characteristics

Thiruvadhirai Nakshatra or Thiruvaathirai Nakshatram, the Thiruvaadhirai birth star constellation, is the 6th Nakshatram among 27 birth star constellations in Tamil Astrology. Thiruvaadhirai Nakshatram is categorized under Mithuna Rashi (Gemini zodiac sign). This Nakshatra signifies the destruction and sorrow. Rudra is the God for Thiruvaadhirai Nakshtram and Rudra is the destructive part of Lord Shiva. If you are born in Thiruvaadhirai Nakshatra, your […]