Navratri 2023 Stotras, Slokas or Prayers to recite during Durga Navratri Puja

Maa Vaishnavi Devi Vishweshwari Mahamaya

Navratri 2023 Stotras, Slokas or Prayers to recite during Durga Navratri Puja – Devi or Durga is stotra priya which means the Goddess is pleased by reciting prayers and praising her with mantras. Durga Saptashati or Chandi Path or Devi Mahatmyam, Durga Chandrakala Stuthi, Durga Apada uddaraka stotram, Durga Aarti, Durga Ashtakam, Durga Sahasranama stotram, […]

Durga Chalisa | 40-verse Prayer to Goddess Durga

Durga Chalisa is a 40-verse prayer dedicated to Goddess Durga. Durga Chalisa is one of the popular prayers chanted during Navratri Durga Puja.. Durga Chalisa starts with the verse “Namo Namo Durge Sukha Karani…” Namo namo durge sukha karani Namo namo ambe duhkha harani Nirankara hai jyoti tumhari Tihuun loka phaili ujiyari Shashi lilata mukha […]

Durga Sooktam (Durga Devi Suktam)

Durga Sooktam (Durga Devi Suktham) is a prayer dedicated to Goddess Durga. It is a salutation to Goddess Durga. It explains the glories of Mata Di.. Om Jatavedase sunavamasomamaratiyato nidahati vedah Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih 1 Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah 2 Agne […]

Durga Ashtottara Shatanamaavali: 108 Names of Goddess Durga

Durga Ashtottara Shatanamaavali describes the 108 Names of Goddess Durga. It is chanted daily but mostly chanted during Durga Navratri festival.. Om shriyai namah. Om umaayai namah. Om bhaaratyai namah. Om bhadraayai namah. Om sharvaanyai namah. Om vijayaayai namah. Om jayaayai namah. Om vaanyai namah. Om sarvagataayai namah. Om gauryai namah. Om vaaraahyai namah. Om […]

Bhavani Ashtakam – Durga Bhavani Astakam

Bhavani Ashtakam, Durga Bhavani Astakam, is an octet dedicated to Goddess Durga Bhavani. It explains the grace and the power of the Goddess. Here goes the text or lyrics of Bhavani Ashtakam… Na thatho, na matha, na bandur na datha, Na puthro, na puthri , na bruthyo , na bartha, Na jayaa na Vidhya, na […]