November 2021 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

Amavasya 2021 Sankalpa Mantras – 4 November 2021. The No Moon of November 2021 is Kartik Amavasya, Ashwin Amavasya (Ashwayuja Amavasya), Aippasi Amavasai as per North Indian Hindi calendars, Amavasyant Panchang and Tamil calendars respectively. Mantras for 4 November 2021 – Sarva Amavasya Plava nama samvathsare, dakshinayane, sharad rithou, thula mase, Krishna pakshe, adhya  Amavasyam punya […]

Amavasya October 2021 Tharpana Sankalpa Mantras,

Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras October 2021… Amavasya in October 2021 date is 5-6 October. This is Sarva Amavasya and Ashwin Amavasya. In North Indian Hindi calendars, this Amavasya is Ashwin Amavasya. It is Bhadrapada Amavasya in Gujarati, Marathi, Telugu and Kannada calendars. It is Purattasi Amavasyai in Tamil calendar, Kanni Masam Vavu in Malayalam calendar, […]

September 2021 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras September 2021… Bodhayana Amavasya in September 2021 is September 6. This Amavasya is observed as Bhadrapada Amavasya, Shravan Amavasya, etc.. As this Amavasya falls on Monday, it is also observed as Somvati Amavasya. Amavasya of 6 September 2021 marks the end of Shravan Month in Marathi, Kannada, Telugu, Goa and Gujarati […]

Amavasya August 2021 Tharpanam Sankalpam Mantras

Tharpana Sankalpam mantras for Amavasya August 2021 – Amavasya Pitru Tharpana Sankalapa mantras August 2021.. 8 August 2021 is Shravan Amavasya in North Indian Hindi calendars, Ashada Amavasya in Amavasyant calendars, Aadi Amavasai in Tamil calendars, Karkidaka Masam Amavasya in Malayalam calendars. Tharpana Sankalpam for Amavasya August 2021 goes like this.. 8 August 2021  – […]

July 2021 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

Tharpana Sankalpam mantras for Amavasya July 2021 – Amavasya Pitru Tharpana Sankalapa mantras July 2021.. 9 July 2021 is Sarva Amavasya / Darsh Amavasya. This is Ashada Amavasya in North Indian Hindi calendars, Jyeshta Amavasya in Amavasyant calendars, Aani Amavasai in Tamil calendars, Mithuna Masa Karthu Vavu in Malayalam calendars & Ashar Maas Amabashya in […]

March 2021 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

Amavasya Sankalpa Mantras – 13 March 2021. The No Moon of March 2021 is Phalgun Amavasya, Magha Amavasya, Maasi Amavasai, Kumbham Maasa Karthu Vavu as per North Indian Hindi calendars, Amavasyant Panchang, Tamil calendars and Malayalam calendars respectively. This is the penultimate Amavasya in Sarvari Nama Samvatsara (2020-2021 Hindu year). Sarva Amavasya – 13 March […]

December 2021 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

December 2021 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras are given here.. Amavasya of December 2021 is Margashirsha Amavasya, Kartik Amavasya, Karthigai Amavasai & Vrischika Maasa Amavasya as per North Indian Hindi calendar, Amavasyant Panchang, Tamil and Malayalam calendars respectively.. 3 December 2021, Bodhayana Amavasya, Friday Plava nama samvathsare, dakshinayane, sharath rithou, vrushika mase, Krishna pakshe, adhya Chathurdasyam […]

Mahalaya Amavasya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 6 October 2021

‘Mahalaya Amavasya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Mahalaya Amavasya Shraddha in Pitru Paksha. In 2021, Mahalaya Amavasya Shraddh date is October 6. 6 October 2021 – Mahalaya Amavasya Shraddha Sankalpam Plava nama samvathsare, dakshinayane, varsha rithou, kanya  mase, Krishna pakshe, adhya amavasya   punya thidhou, saumya   vasara yukthayam, hastha   nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam […]

Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras April 2021

Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras April 2021, Panguni Amavasya, Meena Maasa Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras for April 2021. 11 April 2021 is Panguni Amavasya in Tamil Nadu; Meena Maasa Amavasya in Kerala; Phalguna Amavasya in Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati calendars and Chaitra Amavasya in North Indian Hindi calendars. This is the first Amavasya in Sharvari […]

May 2021 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

Amavasya Sankalpa Mantras – 11 May 2021. The No Moon of May 2021 is Vaishakh Amavasya, Chaitra Amavasya, Chithirai Amavasai, Meda Maasa Karthu Vavu, Boishakh Maas Amabashya as per North Indian Hindi calendars, Amavasyant Panchang, Tamil calendars, Malayalam and Bengali calendars respectively. 11 May 2021 – Sarva Amavasya Sankalpa Mantras Plava nama samvathsare, utharayane, vasantha […]

June 2020 Amavasya Sankalpa Mantras

Amavasya Tharpanam Sankalpa Mantras – 20 June 2020. The No Moon of June 2020 is Ashada Amavasya, Jyeshta Amavasya, Aani Amavasai, Mithuna Maasa Karthu Vavu, Ashar Maas Amabashya as per North Indian Hindi calendars, Amavasyant Panchang, Tamil calendars, Malayalam and Bengali calendars respectively. Mantras for Sarva Amavasya – 20 June 2020 Saarvari nama samvathsare, utharayane, […]

Bodhayana Amavasya Sankalpa Mantras (21 November 2014)

Bodhayana  Amavasya Sankalpa Mantras – 21 November 2014. The No Moon of November 2014 is Margashirsha Amavasya, Kartika Amavasya, Karthigai Amavasai as per North Indian Hindi calendars, Amavasyant Panchang and Tamil calendars respectively. Jaya nama samvathsare ,dakshinayane , Sharad rithou, Vruschiga mase , Krishna pakshe, adhya Chathurdasyam (up to 6.43 Pm, afterwards Amavasya ) punya […]