Sri Venkateshwara Stotram: Kamalakucha choochuka kunkumatho

Sri Venkateshwara Stotram (Kamalakucha choochuka kunkumatho) is a popular prayer dedicated to Lord Venkateswara Swamy (Lord Balaji).

Here are the lyrics of Sri Venkateswara Stotram…

Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunithathula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkatasaila pathe

Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
Pram ukakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrishasailapathe

Athivelathaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai:
Paritham thvaritham vrishasailapathe
Paraya krupaya paripahi Hare

Adhivenkata saila mudaramather
Janathabimathadhika danarathath
Paradevathaya gathithannigamai:
Kamaladayithtanna param kalaye

Kalavenuravavasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smarakoti samath
Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye

Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe

Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogha—
Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje

Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
Sadaa Venkatesam smarami smarami
Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha

Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesa

Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare
Kshamasvathm kshamasvathvam
Seshasailasikhamane

Write Your Comment

45 Comments

 1. Shravana says:

  sri venkateswara swami song kamala kucha kunkumatho mp3

 2. Vedika says:

  venkateswara stotram kamalakucha lyrics in telugu free download pdf

 3. Triputa says:

  lord venkateswara stotram kamala lyrics in telugu version

 4. Jyena says:

  kamalakucha choochuka kunkumatho lyrics in telugu free download

 5. Achintya says:

  kamalakuchitha kumkum tho devotional songs in telugu lyrics

 6. Vinati says:

  sri venkateswara stothram kamalakucha lyrics in tamil pdf

 7. Gurmeet says:

  free download song of Sri Venkateswara Stotram kamala kucha

 8. Adeela says:

  kamalakuchakokunkuma sng of lord venkateshwara free Telugu download

 9. Prita says:

  kamala kucha chu stotram lyrics in sanskrit pdf

 10. Neelesh says:

  Kamala Kucha kumkuma venkateswara swamy song free download

 11. Arshi says:

  sri venkateshwara stotram kamalakucha choochuka kunkumatho sanskrit pdf

 12. Vedatmane says:

  kamala kucha chuchuka kumkuma tho telugu pdf download

 13. Vishvaketu says:

  kamala kucha chuchuka kumkum tho song lyrics in telugu pdf

 14. Sundari says:

  venkateshwara stotram kamala kucha chuchuka mp3 free download

 15. Suravi says:

  kamala kucha chuchuka lyrics in telugu with meaning

 16. Anubhuti says:

  Kamala Kucha kumkuma suprabhatam venkateswara swamy audio song free download

 17. Taran says:

  venkateswara suprabhatam lyrics in telugu kamala kucha chuchuka

 18. Siamak (Or Shiamak) says:

  sri venkateshwara subrabatha stotram tamil pdf free download

 19. Pariket says:

  free download of sri venkateswara kamala kucha kumkuma

 20. Lokakriti says:

  sri venkatesa suprabhatham complete lyrics sanskrit and mangalashtakam

 21. Muna says:

  sri venkateshwara stotram lyrics in telugu free download

 22. Swapnil says:

  sri venkateswara swamy kamalakucha with lyrics in english

 23. Vishnahpu says:

  stotram venkateswara swamy lyrics in telugu free download

 24. Gogula says:

  venkateswara stotram kamala kucha chuchuka mp3 free download

 25. Tamal says:

  venkateswara suprabhatam lyrics in telugu full version pdf

 26. Kanaklata says:

  Venkateswara swamy Kamala kucha chuchuka kunkumathe devotional song lyrics

 27. Rupa says:

  sri venkateswara god song starting with the work kamala

 28. Aadhya says:

  venkateswara swamy kamala chutha kumku matho song free download

 29. Saniya says:

  sri enkateswara swami kamala kucha chuchuka tho song free dowmload

 30. Gunjita says:

  free download of lord venkateswara kamala kucha chu

 31. Ramashray says:

  venkatesa swamy suprabhatam kamala kucha telugu mp3 song free download

 32. Hanan says:

  kamala kuchakuma venkateswara suprabhatam lyrics in telugu pdf

 33. Shakunt says:

  kamala kucha chuchuka kumkumatho mp3 songs free download

 34. Madhumathi says:

  sri venkateswara sthothram kamala kucha chuchuka song free download

 35. Shubhay says:

  sree venkateswara swamy kamala chuchuka kumkumatho in telugu

 36. Kirtmalini says:

  lord venkateswara telugu stotras mp3 songs free download

 37. Satyanarayan says:

  kamala kucha chuchuka devotional song mp3 free download

 38. Shrila says:

  venkateshwara stotram mp3 download in mp3chief KAMALAKUCHA CHU

 39. Upama says:

  Sri Venkateshwara Stotram: Kamalakucha choochuka kunkumatho | Hindupad lyrics

 40. Pashunath says:

  download pdf kamalakucha choochuka kunkumatho lyrics in english

 41. Vishwakarma says:

  kamala kucha choochuka kumkumatho mp3 song free download

 42. Renuka says:

  free download for kamalakucha chuchuka kumkumato telugu song

 43. Archana AM says:

  I like venkateshwara suprabhatam and stotram very much.its so melodious.

 44. Swapna says:

  Very beautiful song

 45. ssp says:

  thank you