Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram in Bengali

|| শ্রী রাম অষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রম ||

শ্রীরামো রামভদ্রশ্চ রামচংদ্রশ্চ শাশ্বতঃ |
রাজীবলোচনঃ শ্রীমান রাজেংদ্রো রঘুপুংগবঃ || 1 ||

জানকীবল্লভো জৈত্রো জিতামিত্রো জনার্দনঃ |
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দাংতঃ শরণত্রাণতত্পরঃ || 2 ||

বালিপ্রমথনো বাগ্মী সত্য়বাক সত্য়বিক্রমঃ |
সত্য়ব্রতো ব্রতধরঃ সদা হনুমদাশ্রিত: || 3 ||

কৌসল্য়েয়ঃ খরধ্বংসী বিরাধবধপংডিতঃ |
বিভীষণপরিত্রাতা হরকোদংডখংডনঃ || 4 ||

সপ্ততালপ্রভেত্তা চ দশগ্রীবশিরোহরঃ |
জামদগ্ব্য়মহাদর্পদলনস্তাটকাংতকঃ || 5 ||

বেদাংতসারো বেদাত্মা ভবরোগস্য় ভেষজম |
দূষণত্রিশিরোহংতা ত্রিমূর্তিস্ত্রিগুণাত্মকঃ || 6 ||

ত্রিবিক্রমস্ত্রিলোকাত্মা পুণ্য়চারিত্রকীর্তনঃ |
ত্রিলোকরক্ষকো ধন্বী দংডকারণ্য়কর্ষণঃ || 7 ||

অহল্য়াশাপশমনঃ পিতৃভক্তো বরপ্রদঃ |
জিতেংদ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতাবদ্য়ো জগদ্গুরুঃ || 8 ||

ঋক্ষবানরসংঘাতী চিত্রকূটসমাশ্রয়ঃ |
জয়ংতত্রাণবরদঃ সুমিত্রাপুত্রসেবিতঃ || 9 ||

সর্বদেবাধিদেবশ্চমৃতবানরজীবনঃ |
মায়ামারীচহংতা চ মহাদেবো মহাভুজঃ || 1০ ||

সর্বদেবস্তুতঃ সৌম্য়ো ব্রহ্মণ্য়ো মুনিসংস্তুতঃ |
মহায়োগী মহোদারঃ সুগ্রীবেপ্সিতরাজ্য়দঃ || 11 ||

সর্বপুণ্য়াধিকফলঃ স্মৃতসর্বাঘনাশনঃ |
আদিপুরুষঃ পরমপুরুষো মহাপুরুষ এব চ || 12 ||

পুণ্য়োদয়ো দয়াসারঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ |
স্মিতবক্ত্রো মিতাভাষী পূর্বভাষী চ রাঘবঃ || 13 ||

অনংতগুণগংভীরো ধীরোদাত্তগুণোত্তমঃ |
মায়ামানুষচারিত্রো মহাদেবাদিপূজিতঃ || 14 ||

সেতুকৃজ্জিতবারাশিঃ সর্বতীর্থময়ো হরিঃ |
শ্য়ামাংগঃ সুংদরঃ শূরঃ পীতবাসা ধনুর্ধরঃ || 15 ||

সর্বয়জ্ঞাধিপো য়জ্বা জরামরণবর্জিতঃ |
বিভীষণপ্রতিষ্ঠাতা সর্বাপগুণবর্জিতঃ || 16 ||

পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানংদবিগ্রহঃ |
পরংজ্য়োতিঃ পরংধাম পরাকাশঃ পরাত্পরঃ |
পরেশঃ পারগঃ পারঃ সর্বদেবাত্মকঃ পরঃ || 17 ||

শ্রীরামাষ্টোত্তরশতং ভবতাপনিবারকম |
সংপত্করং ত্রিসংধ্য়াসু পঠতাং ভক্তিপূর্বকম || 18 ||

রামায় রামভদ্রায় রামচংদ্রায় বেধসে |
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃপতয়ে নমঃ || 19 ||

|| ইতি শ্রীস্কংদপুআণে শ্রীরাম অষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রম ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment