Shakambari Ashtakam

Shakambari Ashtakam is an octet prayer dedicated to Goddess Shakambari. Goddess Shakambari Devi is the Goddess of Vegetation as per Hinduism.

Shakambari Ashtakam is popularly recited daily in Banashankari Temple of Badami in Karnataka and Saharanpur Shakambari Devi Temple and many other temples dedicated to Goddess Shakti.

Shakambari Ashtakam begins like “Shaktihi shaambhava vishwaroopa mahimaa maangalya muktaamanihi”…..

Here are the lyrics of Shakambari Ashtakam……

Shaktihi shaambhava vishwaroopa mahimaa maangalya muktaamanihi
ghantaam shoolamasim lipincha dadhateem dadshaishchaturbhikaraihi
vaamairbahubhirarghya sheshabharitam paatrancha sheergham tathaa
chakram khetaka mandakaaridayitaa trilokyamaataa shivaa

devee divya sarojapaadayugale manjookwanannu puraa
simhaaroodhakalevaraa bhagavatee vyaghraambaraaveshtitaa
vydhooryaadi mahaarghyaratna vilasannakshatra maalojwalaa
vagdevi vishamekshanaa shashimukhee trilokyamaataa shivaa

brahmaneecha kapaalinee suyuvatee rowdritrishoolaanvitaa
naanaadaitya nibarhinee nrusharanaam shankhaasi khetaayudhaa
bheri shankhamrudanga ghosha muditaam shooli priyaacheshwari
maanikyaadhya kireeta kaanta vadanaa trilokyamaataa shivaa

vande devee bhavaartibhanjanakaree bhaktipriyaa mohinee
maayaa moha madaandhakaara shamanee matpraana sanjeevinee
mantrowyantra japowtapo bhagavatee maataapitaabhraatrukaa
vidyaabuddhi dhruteegatishcha sakala trilokyamaataa shivaa

shri maatahastreepure twamabjanilayaa swargaadilokaantare
paataale jalavaahinee tripathagaa lokatraye shankaree
twam chaaraadhaka bhaagya sampadavinee shree moordhnilingaankitaa
twaam vande bhavabheetibhanjanakareem trilokyamaataha shive

shri durgebhagineem trilokajananeem kalpaantaredakineem
veena pustaka dhaarineem gunamanim kastoorikaalepaneem
naanaaratna vibhooshanaam trinayasheem divyaambaraaveshtitaam
vande twaam bhavabheetibhanjana kareem trilokyamataha shive

nairutyaandishi padmateertha mamalam moortitraye vaasinee
saamukhyaa cha haridra teertha mahagham vaapyaancha tailodakam
gangaaditraya sangame sakutukam peetodake paavane
twaam vande bhavabheetibhanjanakareem trilokyamataha shive

dwaare tishtati vakra tunda ganapaha kshetrasya paalastataha
shakredyaacha saraswatee vahatee saa bhatipriyaa vaahinee
madhye shri tilakaabhidam tava vanam shakambari chinmayee
twaam vande bhavabheetibhanjanakareem trilokyamataha shive

shakambaryaashtakamidam yahapatetprayataha pumaan
sasarvapaapa vinirmuktaha saayujyam padamaapnuyaat

Iti shrimad ShankaraCharya virachitam shri shakambaryaashtakam

Write Your Comment