Ketu Kavacham in Gujarati

ધ્યાનં

કેતું કરાલવદનં ચિત્રવર્ણં કિરીટિનમ |
પ્રણમામિ સદા કેતું ધ્વજાકારં ગ્રહેશ્વરમ || 1 ||

| અથ કેતુ કવચમ |

ચિત્રવર્ણઃ શિરઃ પાતુ ભાલં ધૂમ્રસમદ્યુતિઃ |
પાતુ નેત્રે પિઙ્ગલાક્ષઃ શ્રુતી મે રક્તલોચનઃ || 2 ||

ઘ્રાણં પાતુ સુવર્ણાભશ્ચિબુકં સિંહિકાસુતઃ |
પાતુ કણ્ઠં ચ મે કેતુઃ સ્કન્ધૌ પાતુ ગ્રહાધિપઃ || 3 ||

હસ્તૌ પાતુ સુરશ્રેષ્ઠઃ કુક્ષિં પાતુ મહાગ્રહઃ |
સિંહાસનઃ કટિં પાતુ મધ્યં પાતુ મહાસુરઃ || 4 ||

ઊરૂ પાતુ મહાશીર્ષો જાનુની મે‌உતિકોપનઃ |
પાતુ પાદૌ ચ મે ક્રૂરઃ સર્વાઙ્ગં નરપિઙ્ગલઃ || 5 ||

ફલશ્રુતિઃ

ય ઇદં કવચં દિવ્યં સર્વરોગવિનાશનમ |
સર્વશત્રુવિનાશં ચ ધારણાદ્વિજયી ભવેત || 6 ||

|| ઇતિ શ્રીબ્રહ્માણ્ડપુરાણે કેતુકવચં સમ્પૂર્ણમ ||

Ketu Kavacham in Other Languages

Write Your Comment