Hanuman Chalisa Lyrics: Hanuman Chalisa in English

Hanuman Chalisa is a Hanuman devotional song which has forty chaupais (verses).

Written and first sung by Sant Tulsidas in the Awadhi language, Hanuman Chalisa was also included in his Ramcharitmanas in Hindi.

Here, you can get the lyrics of Hanuman Chalisa in English. Those whoever chants this would have the grace of Lord Hanuman.

Doha:

Shriguru charana saroja raja nija manu mukuru sudhari
Baranaun raghubara bimala jasu jo dayaku phala chari

Buddhihina tanu janike sumiraun pavanakumara
Bala buddhi bidya dehu mohin harahu kalesa bikara

Chaupai:

Jaya hanumana gyana guna sagara
Jaya kapisa tihu loka ujagara 1

Rama duta atulita bala dhama
Anjaniputra pavanasuta nama  2

Mahabira bikrama bajarangi
Kumati nivara sumati ke sangi  3

Kanchana barana biraja subesa
Kanana kundala kunchita kesa  4

Hatha bajra au dhvaja birajai
Kandhe munja janeu sajai  5

Sankara suvana kesarinandana
Teja pratapa maha jaga bandana  6

Vidyavana guni ati chatura
Rama kaja karibe ko atura  7

Prabhu charitra sunibe ko rasiya
Rama lakhana sita mana basiya  8

Sukshma rupa dhari siyahin dikhava
Bikata rupa dhari lanka jarava   9

Bhima rupa dhari asura samhare
Ramachandra ke kaja sanvare   10

Laya sajivana lakhana jiyaye
Shriraghubira harashi ura laye   11

Raghupati kinhi bahuta badai
Tuma mama priya bharatahi sama bhai  12

Sahasa badana tumharo jasa gavain
Asa kahi shripati kantha lagavain  13

Sanakadika brahmadi munisa
Narada sarada sahita ahisa  14

Jama kubera digapala jaha te
Kabi kobida kahi sake kahan te  15

Tuma upakara sugrivahin kinha
Rama milaya raja pada dinha  16

Tumharo mantra bibhishana mana
Lankesvara bhae saba jaga jana  17

Juga sahastra jojana para bhanu
Lilyo tahi madhura phala janu  18

Prabhu mudrika meli mukha mahin
Jaladhi langhi gaye acharaja nahin  19

Durgama kaja jagata ke jete
Sugama anugraha tumhare tete  20

Rama duare tuma rakhavare
Hota na agya binu paisare  21

Saba sukha lahai tumhari sarana
Tuma rachchhaka kahu ko dara na  22

Apana teja samharo apai
Tino Loka hanka ten kanpai  23

Bhuta pisacha nikata nahin avai
Mahabira jaba nama sunavai  24

Nasai roga harai saba pira
Japata nirantara hanumata bira  25

Sankata ten hanumana chhudavai
Mana krama bachana dhyana jo lavai  26

Saba para rama tapasvi raja
Tina ke kaja sakala tuma saja  27

Aura manoratha jo koi lavai
Soi amita jivana phala pavai   28

Charon juga paratapa tumhara
Hai parasiddha jagata ujiyara   29

Sadhu santa ke tuma rakhavare
Asura nikandana rama dulare   30

Ashta siddhi nau nidhi ke data
Asa bara dina janaki mata   31

Rama rasayana tumhare pasa
Sada raho raghupati ke dasa   32

Tumhare bhajana rama ko pavai
Janama janama ke dukha bisaravai   33

Anta kala raghubara pura jai
Jahan janma haribhakta kahai  34

Aura devata chitta na dharai
Hanumata sei sarba sukha karai   35

Sankata katai mitai saba pira
Jo sumirai hanumata balabira   36

Jai jai jai hanumana gosain
Kripa karahu guru deva ki nain   37

Jo sata bara patha kara koi
Chhutahi bandi maha sukha hoi   38

Jo yaha padhai hanumana chalisa   39
Hoya siddhi sakhi gaurisa

Tulasidasa sada hari chera
Kijai natha hridaya manha dera   40

Doha:

Pavanatanaya sankata harana mangala murati rupa
Rama lakhana sita sahita hridaya basahu sura bhupa

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment

2 Comments

  1. Alekya says:

    can you please provide hanuman chalisa mp3 links

  2. Yashwant says:

    download the song jai hanumana gyana guna sagara in hindi