दिक्पाल पत्नीओ के नाम | Dikpal Patniyon Ke Naam

दिक्पाल पत्नीओ के नाम|

1. प्राच्याम्:- इन्द्र – शची

2. आग्नेयाम्:- अग्नि – स्वाहा

3. दक्षिणस्याम्:- यम – श्यामला

4. नैऋत्याम्:- निर्रुति – तामसी

5. पश्चिमायाम्:- वरुण – भागीरथी

6. वायव्याम्:- वायु – भारती

7. उदीच्याम्:- सोम – रोहिणी

8. इशान्याम्:- इशान – पार्वती

9. उर्ध्वायाम्:- ब्रह्मा – सावित्री

10. अधःस्थायां :- अन्नत – वारुणी

Write Your Comment