Ashtami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 7 October 2023

‘Ashtami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Ashtami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2023, Ashtami Shraddh date is October 7.

7 October 2023, Ashtami Shraddha Sankalpam

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shobhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya ashtamyam Punya thithou Mandha vasra yukthayam Punarvasu nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam ashtamyam Punya thithou, (AShtami is up to 8.10 Am and afterwards navami, Punarvasu up to 11.57 pm and pushya nakshatra afterwards)

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா ப்ரவர்தமானஸ்ய

ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே

வைவஸ்வத மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே,

பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே,

சகாப்தே அஸ்மின்

வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய

ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சோ’பக்ருத்நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனே,

வர்ஷ ருதௌ,கன்யா மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, அத்ய அஷ்டம்யாம் புண்யதிதௌ, மந்த வாஸர யுக்தாயாம்,

புனர்வசு நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுபயோக சுபகரண

ஏவங்குண விசேஷண,

விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிதௌ,

 (அஷ்டமி காலை 8.10 வரை, பிறகு நவமி;

புனர்வசு இரவு 11.57 வரை ;பிறகு புஷ்ய)

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment