Ashlesha Nakshatra Stotram – Daily Prayer for Ashlesha Nakshatra natives

Ashlesha nakshatra stotram is a daily prayer for Ashlesha nakshatra natives to chant. It gives immense pleasure, personality development, happiness, and wealth for the natives of Ashlesha birth star. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more beneficial.

Ashlesha Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan:

Yugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah
Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit

Ashlesha Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan:

Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah
Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur Mahidharah

Ashlesha Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charan:

Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah
Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah

Ashlesha Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan:

Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah
Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah Purandarah

Write Your Comment

13 Comments

 1. Shrivalli says:

  what is sloka for ashlesha 3 padam in vishnu sahasranamam in telugu

 2. Goswamee says:

  which rudraksha is best for ashlesha nakshatra 2 padam

 3. Kirit says:

  what is effect of ashelaysha nakshatra 2 charan

 4. Baka says:

  telugu sunrises aideo song padha padha only mp3

 5. Arunachaleshwara says:

  beneficial poojas for those born in ashlesha nakshatra

 6. Ajanta says:

  best matches for aslesha 1st padam for marriage

 7. Bhupad says:

  general characters of aslesha nakshtra in 2 padam

 8. Tejal says:

  ayilyam nakshatra 3rd padam marriage prospects in 2013

 9. Balvant says:

  femae naive born in ashlesha nakshatra 4th pada

 10. Shauna says:

  mantra for aslesha nakshatra to get best results

 11. Mihir says:

  Ashlesha Nakshatra Stotram – Daily Prayer for Ashlesha Nakshatra natives « Hindupad

 12. Samanmitha says:

  ashlesha nakshatra characteristics for female in telugu 2nd padam

 13. Tejaswini says:

  baby girls names for aslesha nakshatram third padam in telugu