Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Shatanamavali, 108 Names of Anantha Padmanabha Swamy

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Shatanamavali lists out the 108 Names of Anantha Padmanabha Swamy.

The 108 names of Lord Anantha are chanted during Ananta Chaturdashi vrata which falls in Bhadrapda Month as per Hindu calendar.

Here are the lyrics of Anantha padmanabha swamy Ashottara Shatanamavali..

Om anathaya Namah

Om padmanabhaya Namah

Om sheshaya Namah

Om saptha phananvithaya Namah

Om thalpathmakaya Namah

Om padmakaraya Namah

Om pingaprasanna lochanaya Namah

Om gadadharaya Namah

Om chaturbahave Namah

Om shanka chakradharaya Namah

Om avyayaya Namah

Om navamra pallavaa bhasaya Namah

Om brahmasutra virajitaya Namah

Om shila supujitaya Namah

Om devaya Namah

Om kaundinya vrata toshitaya Namah

Om nabhasya shuklasta chaturdashi pujyaya Namah

Om phaneshwaraya Namah

Om sankarshanaya Namah

Om chitswarupaya Namah

Om sutragrande Namah

Om susamsthitaya Namah

Om kaundinya varadaya Namah

Om prithvidharini Namah

Om pathala nayakaya Namah

Om sahasrakshaya Namah

Om akhiladharaya Namah

Om sarvayogi krupakaraya Namah

Om sahasra padma sampujyaya Namah

Om ketaki kusuma priyaya Namah

Om sahasrabahave Namah

Om sahasra shirase Namah

Om shritajana priyaya Namah

Om bhaktadukha haraya Namah

Om srimathe Namah

Om bhavasagara tarakaya Namah

Om Yamuna theera sadrushtaya Namah

Om sarvanagendra vanditaya Namah

Om yamunaradhya padabjaya Namah

Om yudhishtira supujithaya Namah

Om dhyeyaya Namah

Om Vishnu paryankaya Namah

Om chakshu shravana vallabhaya Namah

Om sarvakama pradaya Namah

Om sevyaya Namah

Om bhimasenamrita pradaya Namah

Om phanamani vibhushitaya Namah

Om satyamurtaye Namah

Om shukla thanave Namah

Om neelavasase Namah

Om jagatgurave Namah

Om avyaktha padaya Namah

Om brahmanyaya Namah

Om subramanya nivasabhuve Namah

Om ananta bhogashayanaya Namah

Om divakara munitashaya Namah

Om madhukavriksha samstanaya Namah

Om divakara varapradaya Namah

Om dakshahastha sada pujyaya Namah

Om shivalinga nivastadhiye Namah

Om tripratihara samdrushaya Namah

Om mukhadaapi padambujaya Namah

Om nrisimha kshetra nilayaya Namah

Om durga samanvithaya Namah

Om matsya tirtha viharine Namah

Om dhardharmadi rupavathe Namah

Om maharogayudhaya Namah

Om varthi tirasthaya Namah

Om karunanidhaye Namah

Om om tamraparni parshvavarthine Namah

Om mahathe Namah

Om dharmaparayanaya Namah

Om mahakavya pranethre Namah

Om nagalokeshwaraya Namah

Om swabhuve Namah

Om ratnasimhasana aseenaya Namah

Om spuran makara kundalaya Namah

Om sahasraditya samkashaya Namah

Om purana purushaya Namah

Om jwalath ratna kireetadyaya Namah

Om sarvabharana bhushitaya Namah

Om nagakanyashtatha pranthaya Namah

Om dikpalaka paripujithaya Namah

Om gandharva gaana santhushtaya Namah

Om yogashastra pravarthakaya Namah

Om devavainika sampujyaya Namah

Om vaikuntaya Namah

Om sarvathomukhaya Namah

Om ratnangadha lasathbahave Namah

Om balabhadraya Namah

Om pralambaghne Namah

Om kanthikarshanaya Namah

Om bhaktha vatsalaya Namah

Om revati priyaya Namah

Om niradharaya Namah

Om kapilaya Namah

Om kamaphaalaya Namah

Om achyutagrajaya Namah

Om asthikagurave Namah

Om avyagraya Namah

Om baladevaya Namah

Om mahabalaya Namah

Om ajaaya Namah

Om vathashana dheeshaya Namah

Om mahatejase Namah

Om niranjanaya Namah

Om sarvaloka pratapanaya Namah

Om sajvala pralayagnimukhe Namah

Om sarvalokaika samharthre Namah

Om sarveshtartha pradayakaya Namah

Anantha Padmanabhaswamine Namaha Ashotottara Shatanama Pooja Sampuranm

Anant Chaturdashi Vrat Vidhi – Detailed Pooja Procedure

Write Your Comment