24 Avatars of Vishnu: 24 incarnations of Lord Vishnu

lord-vishnu's 24 avataras

lord-vishnu's 24 avataras

As per the Puranas and other sacred scriptures, Lord Vishnu incarnated 24 times in 24 avatars. These also include the popular 10 incarnations (Dashavatar) of Vishnu.

Sanatkumara, Vyasa, Dhanvantari, Nara Narayana, Kapila, Rishab, etc are also known among the Lord’s 24 incarnations. Kalki Avatar is the final incarnation of 24 manifestations of Lord Vishnu.

Here is the list of 24 incarnations of Lord Vishnu:

 1. Adi Purush Avatar (pre-eminent man)
 2. Sanat Kumara – Brahma Manasaputra
 3. Varaha Avatar (boar incarnation)
 4. Narada Avatar
 5. Nara Narayana Avatar
 6. Kapila Avatar
 7. Dattatreya Avatar (Datta Avatara)
 8. Yagya Avatar – Yagna born to Prajapati and Akuti
 9. Rishabh Avatar – Rishabhadeva Avatar
 10. Prithu Avatar
 11. Matsya Avatar – Fish incarnation
 12. Kurma Avatar or Kachchap Avatar – Tortoise incarnation
 13. Dhanvantari avatar – the Lord of medicine
 14. Mohini avatar – incarnation as a most enchanting woman
 15. Narasimha avatar – incarnation in the form of half-man and half-lion
 16. Hayagreeva avatar – incarnation with horse face
 17. Vamana avatar – incarnation as a dwarf
 18. Parshurama avatar
 19. Vyas avatar – Veda Vyasa incarnation
 20. Sri Rama avatar
 21. Balarama avatar
 22. Sri Krishna avatar
 23. Buddha avatar
 24. Kalki avatar – Lord Vishnu will be incarnated as Kalki at the end of the Kaliyuga.

Write Your Comment

71 Comments

 1. Tijil says:

  10 avatar of vishnu information in hindi for project

 2. Divyanshu says:

  bhagwan vishnu ke dashavatar detail in hindi language and photos

 3. Dwarakanath says:

  bhagwan vishnu ke kalki avtar ka sach hindi me

 4. Tamira says:

  about all avtaar of vishnu in hindi language

 5. Somprakash says:

  kachchap avatar story of load vishnu in hindi

 6. Angaj says:

  bhgwan shri vishnu ke 10 avtaro ke baare may

 7. Ujhala says:

  kalki avatar of lord vishnu in hindi doc

 8. Vinutha says:

  vishnu avtar all pictures and story in hindi language

 9. Nirvana says:

  the 24 avatars of lord vishnu with name in marathi

 10. Balram says:

  dashavatara of lord vishnu for name in hindi language

 11. Chandraanan says:

  lord vishnu 10 avatars names list in hindi language

 12. Mala says:

  bhagwan vishnu ke dus awatar katha hindi me

 13. Satanand says:

  in which book are 24 avatars of lord vishnu listed

 14. Varshana says:

  bhagwan vishnu ke 24 avatar in only hindi

 15. Manoj Jain says:

  MERA BHARAT MAHAN ,MERI DHARTI MATA KI MITTI KI KHUSHBU SARE VISHAV ME MAHAK RAHI HAI.

 16. Thulasi Raj says:

  every end of yuga Vishnu is taking incarnation……..still now how many cores of avatars he has taken nobody knows…. sahasra namne purushaya saswate sahasr kodi yugadarine namaha sahasra kodi yuga darine nam om nama ithi

 17. Pankaj Parihar says:

  Please write the sequence wise 24 incarnation of lord Vishnu.

 18. kampli thirumala says:

  Onde krishnam jagadgurum
  Dashavathara vishu raama kurma mathsya varaha Krishna parushuram thirupathi

 19. LAKHANSINGH BHUJUN says:

  OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA HARI HARI HARI OM HARI HARI. GREAT POWER AND GIVER OF ALL IN THIS WORLD. .OM SHANTI.

 20. Anmol says:

  Jagannath avatar??