ஶ்ரீ அய்யப்ப அஷ்டோத்தர நாமா | SRI AYYAPPAN NAMAVALI Tamil

ஶ்ரீ அய்யப்ப அஷ்டோத்தர நாமா | SRI AYYAPPAN NAMAVALI in Tamil..

ஓம் மஹாஸ்த்ரே நம:
ஓம் மஹாதேவா நம:
ஓம் மஹாதேவதாய நம:
ஓம் அயயாய நம:
ஓம் லோககத்ரே நம:
ஓம் லோகபத்ரே நம:
ஓம் லோகஹத்ரே நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் லோகரக்ஷகாய நம:
ஓம் தன்வினே நம
ஓம் தபஸ்வினே நம:
ஓம் பூதகாய நம:
ஓம் மன்த்ரனே நம:
ஓம் மஹானே நம:
ஓம் மருதாய நம:
ஓம் ஜகதீராய நம:
ஓம் லோகாய நம:
ஓம் அக்ரயாய நம:
ஓம் ஶ்ரீ நம:
ஓம் அப்ரபராக்ரமாய நம:
ஓம் ஸிம்ஹாய நம:
ஓம் கஜரூடாய நம:
ஓம் ஹயாரூடாய நம:
ஓம் மஹேஶ்வராய நம:
ஓம் நானாஸ்த்ரதராய நம:
ஓம் அனகாய நம:
ஓம் நானாவித்யா நம:
ஓம் நானாரூபதராய நம:
ஓம் வீராய நம:
ஓம் நானாப்விதாய நம:
ஓம் பூதே நம:
ஓம் பூதிதாய நம:
ஓம் ப்ருத்யாய நம:
ஓம் புஜங்காபரணோய நம:
ஓம் இக்ஷுதன்வினே நம:
ஓம் புஷ்பபாணாய நம:
ஓம் மஹாரூபாய நம:
ஓம் மஹாப்ரபவே நம:
ஓம் மாயாதேவதாய நம:
ஓம் மான்யாய நம:
ஓம் மயாய நம:
ஓம் மஹாய நம:
ஓம் மஹாவாய நம:
ஓம் மஹாருத்ராய நம:
ஓம் வைஷ்ணவாய நம:
ஓம் விஷ்ணுபூஜகாய நம:
ஓம் விக்னேஶாய நம:
ஓம் வீரபத்ரேஶாய நம:
ஓம் பைரவாய நம:
ஓம் ஷண்முக நம:
ஓம் மாஸீனாய நம:
ஓம் கனிவிதாய நம:
ஓம் தேவா நம:
ஓம் பத்ரா நம:
ஓம் ஜகன்னாதாய நம:
ஓம் கணனாதாய நம:
ஓம் கணேராய நம:
ஓம் மஹாயோகி நம:
ஓம் மஹாமாயி நம:
ஓம் மஹாஞானி நம
ஓம் மஹாராய நம:
ஓம் தேவஸ்த்ரே நம:
ஓம் பூதஸ்த்ரே நம:
ஓம் பீமபராக்ரமாய நம:
ஓம் நாகஹராய நம:
ஓம் நாகய நம:
ஓம் வ்யோய நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் ஸகுணாய நம:
ஓம் நிர்குணாய நம:
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம:
ஓம் நிராரயாய நம:
ஓம் லோகாரயாய நம:
ஓம் கணாதீய நம:
ஓம் ஷஷ்டிமயாய நம:
ஓம் ருக்யவாத்மனே நம:
ஓம் பஞ்ஜனாய நம:
ஓம் த்ரிமூர்தயே நம:
ஓம் மதனாய நம:
ஓம் ருதயே நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் காலஞானினே நம:
ஓம் மஹாஞானினே நம:
ஓம் காமதாய நம:
ஓம் கமலேணாய நம:
ஓம் கல்பவ்ருய நம:
ஓம் மஹாவ்ருய நம:
ஓம் வித்யாவ்ருய நம:
ஓம் விபூதிதாய நம:
ஓம் பவிச்சேத்ரே நம:
ஓம் பயங்கராய நம:
ஓம் ரோகஹன்த்ரே நம:
ஓம் ப்ராணதாத்ரே நம:
ஓம் ஜனாய நம:
ஓம் தத்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் நீதிமதே நம:
ஓம் பாபபஞ்ஜனாய நம:
ஓம் புஷ்கலாபூர்ணாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம
ஓம் ஸதாங்கதயே நம:
ஓம் த்யஸங்காஶாய நம:
ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யானுஜாய நம:
ஓம் பலினே நம:
ஓம் பக்தானுகம்பினே நம:
ஓம் தேவேஶாய நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
தொகுத்து வழங்கியவர்
ரா. ஹரிஷங்கர்

Write Your Comment