Indira Ekadashi 2022 | Pitru Paksha Ekadashi

Indira Ekadashi is observed on the eleventh day during Pitru Paksha. In 2022, Indira Ekadashi date is September 21. This Ekadasi falls in Krishna paksha of Ashwin month as per the North Indian calendar whereas as per Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati calendars it falls in Krishna Paksha of Bhadrapad month. The legend and the […]

Ekadashi Shraddh 2022 | Indira Ekadasi during Pitru Paksha

Ekadashi shraddha is the eleventh day of Pitru Paksha. Also known as Indira Ekadasi, this Pitru Paksha Ekadashi falls in Krishna Paksha of Ashwin month in North Indian Hindi calendars and in Bhadrapad month as per Marathi, Gujarati, Telugu & Kannada Panchangams. In 2022, Ekadashi Shraddh date is September 21. Apart from Shraddh tharpan rituals, […]

Ekadashi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 21 September 2022

‘Ekadashi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Ekadashi Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Ekadashi Shraddh date is September 21. 21 September 2022 – Ekadashi Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]