Indira Ekadashi 2019 | Pitru Paksha Ekadashi

Indira Ekadashi is observed on the eleventh day during Pitru Paksha. In 2019, Indira Ekadashi date is September 25. This Ekadasi falls in Krishna paksha of Ashwin month as per the North Indian calendar whereas as per Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati calendars it falls in Krishna Paksha of Bhadrapad month. The legend and the […]

Ekadashi Shraddh 2019 | Indira Ekadasi during Pitru Paksha

Ekadashi shraddha is the eleventh day of Pitru Paksha. Also known as Indira Ekadasi, this Pitru Paksha Ekadashi falls in Krishna Paksha of Ashwin month in North Indian Hindi calendars and in Bhadrapad month as per Marathi, Gujarati, Telugu & Kannada Panchangams. In 2019, Ekadashi Shraddh date is September 25. Apart from Shraddh tharpan rituals, […]

Ekadashi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 25 September 2019

‘Ekadashi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Ekadashi Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2019, Ekadashi Shraddh date is September 25. 25 September 2019 – Ekadashi Shraddha Sankalpam Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe […]