Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Oriya

ନତେତରାତି ଭୀକରଂ ନଵୋଦିତାର୍କ ଭାସ୍ଵରମ |
ନମତ୍ସୁରାରି ନିର୍ଜରଂ ନତାଧିକାପଦୁଦ୍ଢରମ |
ସୁରେଶ୍ଵରଂ ନିଧୀଶ୍ଵରଂ ଗଜେଶ୍ଵରଂ ଗଣେଶ୍ଵରମ |
ମହେଶ୍ଵରଂ ତମାଶ୍ରୟେ ପରାତ୍ପରଂ ନିରନ୍ତରମ || 2 ||

ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶଙ୍କରଂ ନିରସ୍ତ ଦୈତ୍ୟ କୁଞ୍ଜରମ |
ଦରେତରୋଦରଂ ଵରଂ ଵରେଭ ଵକ୍ତ୍ରମକ୍ଷରମ |
କୃପାକରଂ କ୍ଷମାକରଂ ମୁଦାକରଂ ୟଶସ୍କରମ |
ମନସ୍କରଂ ନମସ୍କୃତାଂ ନମସ୍କରୋମି ଭାସ୍ଵରମ || 3 ||

ଅକିଞ୍ଚନାର୍ତି ମାର୍ଜନଂ ଚିରନ୍ତନୋକ୍ତି ଭାଜନମ |
ପୁରାରି ପୂର୍ଵ ନନ୍ଦନଂ ସୁରାରି ଗର୍ଵ ଚର୍ଵଣମ |
ପ୍ରପଞ୍ଚ ନାଶ ଭୀଷଣଂ ଧନଞ୍ଜୟାଦି ଭୂଷଣମ |
କପୋଲ ଦାନଵାରଣଂ ଭଜେ ପୁରାଣ ଵାରଣମ || 4 ||

ନିତାନ୍ତ କାନ୍ତି ଦନ୍ତ କାନ୍ତି ମନ୍ତ କାନ୍ତି କାତ୍ମଜମ |
ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପମନ୍ତ ହୀନ ମନ୍ତରାୟ କୃନ୍ତନମ |
ହୃଦନ୍ତରେ ନିରନ୍ତରଂ ଵସନ୍ତମେଵ ୟୋଗିନାମ |
ତମେକଦନ୍ତମେଵ ତଂ ଵିଚିନ୍ତୟାମି ସନ୍ତତମ || 5 ||

ମହାଗଣେଶ ପଞ୍ଚରତ୍ନମାଦରେଣ ୟୋ‌உନ୍ଵହମ |
ପ୍ରଜଲ୍ପତି ପ୍ରଭାତକେ ହୃଦି ସ୍ମରନ ଗଣେଶ୍ଵରମ |
ଅରୋଗତାମଦୋଷତାଂ ସୁସାହିତୀଂ ସୁପୁତ୍ରତାମ |
ସମାହିତାୟୁ ରଷ୍ଟଭୂତି ମଭ୍ୟୁପୈତି ସୋ‌உଚିରାତ ||

ରଚନ: ଆଦି ଶଂକରାଚାର୍ୟ

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Other Languages

Write Your Comment