Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Bengali

নতেতরাতি ভীকরং নবোদিতার্ক ভাস্বরম |
নমত্সুরারি নির্জরং নতাধিকাপদুদ্ঢরম |
সুরেশ্বরং নিধীশ্বরং গজেশ্বরং গণেশ্বরম |
মহেশ্বরং তমাশ্রয়ে পরাত্পরং নিরন্তরম || 2 ||

সমস্ত লোক শঙ্করং নিরস্ত দৈত্য় কুঞ্জরম |
দরেতরোদরং বরং বরেভ বক্ত্রমক্ষরম |
কৃপাকরং ক্ষমাকরং মুদাকরং য়শস্করম |
মনস্করং নমস্কৃতাং নমস্করোমি ভাস্বরম || 3 ||

অকিঞ্চনার্তি মার্জনং চিরন্তনোক্তি ভাজনম |
পুরারি পূর্ব নন্দনং সুরারি গর্ব চর্বণম |
প্রপঞ্চ নাশ ভীষণং ধনঞ্জয়াদি ভূষণম |
কপোল দানবারণং ভজে পুরাণ বারণম || 4 ||

নিতান্ত কান্তি দন্ত কান্তি মন্ত কান্তি কাত্মজম |
অচিন্ত্য় রূপমন্ত হীন মন্তরায় কৃন্তনম |
হৃদন্তরে নিরন্তরং বসন্তমেব য়োগিনাম |
তমেকদন্তমেব তং বিচিন্তয়ামি সন্ততম || 5 ||

মহাগণেশ পঞ্চরত্নমাদরেণ য়ো‌உন্বহম |
প্রজল্পতি প্রভাতকে হৃদি স্মরন গণেশ্বরম |
অরোগতামদোষতাং সুসাহিতীং সুপুত্রতাম |
সমাহিতায়ু রষ্টভূতি মভ্য়ুপৈতি সো‌உচিরাত ||

রচন: আদি শংকরাচার্য়

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Other Languages

Write Your Comment