பிள்ளை லோகாசாரியார்

பிள்ளை லோகாசாரியார் கிபி 1205 ம் ஆண்டு வடக்கு திருவீதி பிள்ளை என்பவருக்கு மகனாக திருவரங்கத்தில் பிறந்தார். வடக்கு திருவீதி பிள்ளை தன் ஆசாரியனான நம்பிள்ளையின் மீது கொண்ட பக்தியின்பால் தன் மகனுக்கு லோகாச்சாரிய பிள்ளை எனப் பெயரிட்டு பின்னாளில் பிள்ளை லோகாச்சாரியன் என்றானது. அழகிய மணவாளப்பெருமாள் நாயனார் இவரின் உடன் பிறந்தவராவர். கிபி 14ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வடக்கிலிருந்து வந்த மாலிக் கபூர் படையெடுப்பால் திருவரங்கம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட போது, அரங்கநாத கோயில் உற்சவரான நம்பிள்ளையை அந்நியரிடம் காக்க வேண்டி உற்சவரோடு திருவரங்கத்தைவிட்டு வெளியேறியவர். இயற்றிய நூல்கள் 1.தத்துவத் திரயம் 2.முமுக்‌சுப் […]

மணவாளமாமுனி

மணவாள மாமுனிகள்  1370 ஆம் ஆண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள  ஆழ்வார்திருநகரி பகுதியில் அழகியமணவாள பெருமாள் எனும் இயற்பெயருடன் பிறந்தார். 73 ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்தார். வேத, வேதாந்தங்களையும், நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்தையும் தன்னுடைய தகப்பனாரிடமும் பாட்டானாரிடமும் கற்றார். தமிழகத்தில் வைணவத்தைப் பரப்பும் பொருட்டு இவரே ஜீயர் பொறுப்புகளையும், அஷ்டதிக் கஜங்களையும் உருவாக்கினார். தந்தை – திருநாவீறு உடையபிரான் தாசரண்ணர் ஆசிரியர் –திருமலையாழ்வார். மகன் – இராமானுஜன். நூல்கள் 1.பிள்ளை லோகாசாரியார் ரகசிய கிரந்தங்களுக்கு வியாக்கியானம் 2.ஈட்டுப் பிரமாணத் திரட்டு 3.கீதைக்குத் தாத்பர்ய […]

முதலியாண்டான்

முதலியாண்டான் கிபி 1027 ஆம் ஆண்டு சென்னை அடுத்த பூந்தமல்லிக்கு அருகில் தற்போதைய நசரத்பேட்டை எனும் ஊரில் அனந்தநாராயண தீட்சிதர் மற்றும் நாச்சியாரம்மாள் (இராமானுசரின் தங்கை) எனும் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார். இவர் வைணவ குருவான இராமானுசரின் மருமகன் ஆவார். பிற பெயர்கள் 1.இராமானுசன் பொன்னடி 2.யதிராஜ பாதுகா 3.வைஷ்ணவதாசர் 4.திருமருமார்பன் 5.இராமானுச திருதண்டம் 6.வைஷ்ணவசிரபூஷா 7.ஆண்டான் இராமானுசரின் முதல் மாணாக்கராகிய இவர் தன் ஆச்சாரியன் ஆணைப்படி கர்னாடகாவில் உள்ள பேளூர் எனும் ஊரில் முறையே கீர்த்தி நாராயணன் (தலக்காட்), செளம்ய நாராயணன்(நாகமங்களா), […]

Sri Sitaraman, Director of SR Realtors

Sri Sitaraman is one of the directors of the popular Srivatsam Senior Citizens Homes (SR Realtors), and he is highly respected and loved by the residents of Srivatsam. The other director of Srivatsam, Mr.Samiraj is also a perfect gentleman, who moves cordially with the Srivatsam Residents, and he is a staunch devotee of Guru Sri […]

Navavatara of Hanuman | 9 incarnations of Lord Hanuman

Navavatara Hanuman

Navavatara of Hanuman are the 9 incarnations of Lord Hanuman. ‘Avatara’ is a form in which the Lord blesses his devotee. Anjaneya Swamy blessed his devotees in nine various forms. Navavatara of Hanuman begins with Prasanna Anjaneya Swamy and ends with Vanarakara Hanuman. Here is the nine incarnations (forms) of Hanuman  1. Prasanna Anjaneya Swamy […]

Why we apply Sindoor to Lord Hanuman, Importance of Hanuman Puja with Sindoor

We see in almost all Hanuman temples that the idol of Hanumanji covered or coated with orange colour sindoor. What is the legend associated with applying sindoor to Hanuman and what is the importance of sindoor in Hanuman puja? Here you can know it. One day Sita mata was wearing a red powder in the […]

Hanuman Vratham Puja Procedure | Hanumath Vrata Vidhanam

Navavatara Hanuman

Hanuman vratham is observed on Margasira Shukla Trayodashi. During Hanuman vratham, Lord Ganapati is worshipped before proceeding for Hanuman puja. In 2022, Hanumath Vratam date is December 5. Here is the Hanuman vratam puja procedure: In a sanctified puja mandapam, Lord Ganapati and Anjaneya idols are placed. The puja mandapam is decorated similarly to other […]

Significance of Panchamukha Hanuman

Panchamukha Hanuman

Significance of Panchamukha Hanuman, Mahatmya of Panchamukha Hanuman is explained here. Panchamukha Hanuman (Lord Panchamukha Anjaneyaswamy) is the Lord Hanuman who appears with five faces. The origin of Sri Panchamukha Anjaneya can be traced to a story in the Ramayana. During the Ramayana war (the war between Lord Rama and Ravana), Ravana sought the help […]

Sindoor and Hanuman

Sindoor is a type of holy mark in Hinduism, similar to sacred ash and sandal paste. It appears in orange and red colour and it would be mostly applied by Hindu married women on their foreheads, and they used to apply this paste, in order to show themselves as married women in front of others.Widows […]

Legend of Hanumath Kalyanam | Why Lord Hanuman married Suvarchala

Suvarchala Sahitha Hanuman - Hanuman Marriage

This article gives us interesting information about the marriage of Lord Hanuman and Suvarchala. Suvarchala is the daughter of Surya Bhagavan. She was born from the luminescence (Varchas) of Surya and the world was unable to bear the luminescence of the Sun. At the same time, Lord Hanuman has accomplished his Vedic studies from his […]

Hanuman Bhakti | Devotion of Lord Hanuman

Hanumanji huggung Ram FB

Hanuman Bhakti is known by the people belonging to all the religions, and he is incomparable with any one with regard to his bhakti. Being an avatar of Lord Shiva, he doesn’t unnecessarily utilize his powers, but used his powers only in times of necessity. At any time, he didn’t get pride over his powers, […]

Unknown Facts about Lord Hanuman

Hanuman Vratham

Lot of interesting incidents are associated with Lord Hanuman, especially, when he served as the divine attendant to Lord Rama, after the completion of his exile term, and after he becomes the king of Ayodhya. Lord Hanuman served very faithfully and fondly to Lord Rama, and he is considered to be the most important Bhagavatha […]

“Om krato smara kritam smara” verse in Ishavasya Upanishad

“Om krato smara kritam smara” verse in Ishavasya Upanishad… In the Upanishads there is a verse, “Om krato smara kritam smara” (Vedic Prayer, Ishavasya Upanishad). What does this mean? What is it that we should remember? It means you must recollect whatever you have done till now. When you remember and bring it into your […]

Hanuman Vratham 2022

Hanuman Vratham

Hanuman Vratam is observed on Margashirsh Shukla Trayodasi. As per Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra and Gujarat it falls on Margashira Shudda Trayodashi. This vrata is observed for good health and prosperity. In 2022, Hanuman Vratham date is December 5. During Hanumath vratam, Lord Hanuman is worshipped with Shodashopachar puja. Hanuman vrat katha is recited […]

Hanumath Vratham Puja Muhurtham (Auspicious Time) – 5 December 2022

Hanuman Vratham

Hanumath Vratham Puja Muhurtham on 5 December 2022 (Auspicious Time for Hanumad Vratham) is mentioned here. On 5 December, Hanuman Vratham is being observed as per Telugu & Kannada calendars followed in Andhra Pradesh, Telangana & Karnataka. Abhijit Muhurtham is an auspicious time for Hanumad Vratham Pooja. It is between 11:39 AM and 12:22 PM. […]

Sacred Seats of Holy Sages

Holy sages like Atri, Agastya, Vasishta, Vishwamitra and Gouthama always used to sit in deer skin seat while doing puja and meditation. Some sages would also make tiger skin as their seat. But they would never kill the animal for getting its skin. They used to take only the skin of the dead animals like […]

Shiva Loka | Abode of Lord Shiva

The abode of Lord Shiva is known as Shiva Loka or Mount Kailash. He is considered to be one of the main deities of Hinduism. The Holy Shiva Purana tells us about his significance and about the Shiva bhakti of his devotees. He is the father of Bharatanatyam Dance, and he is worshipped as Lord […]

Kalluru Mahalakshmi Temple, Raichur, Karnataka

There is a famous Mahalakshmi Temple situated in Kalluru village, Karnataka, and this temple is famous similar to “Kolhapur Mahalakshmi Temple”. The temple contains idols of both Lord Venkateshwara and Mahalakshmi. This temple was founded by a Madhwa scholar known as Sri Lakshmikanta Acharya in Kalluru. Sri Lakshmikanta was a noble and a holy Madhwa […]

Shubh Muhurat in December 2022 | Auspicious days, Auspicious Timings

Here is the list of Auspicious days and Auspicious Timings in December 2022 (Shubh din and Shubh Muhurat in December 2022). This list of General Auspicious Timings are not for any specific ritual or ritual such as Marriage or Gruhapravesh but for general activities. For any specific ritual or celebration, you can check ‘Shubh Muhurat‘. […]